Főoldal

http://eotvoskiado.hu/site/kiadvanyok/342

Család és családtagok. Jogági tükröződésekCsalád és családtagok. Jogági tükröződések
Jelen kötet egy, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának oktatói és doktoranduszai által folytatott kutatás eredményeit összegző tanulmányokat tartalmazza. A kutatást az Igazságügyi Minisztérium kutatási és oktatásfejlesztési programja keretében támogatta. A résztvevők azt vizsgálták, hogy a család és családtagok, rokonok, házastársak, hozzátartozók milyen módon jelennek meg a különböző jogterületek rendelkezéseiben, jogszabályaiban, esetenként a nemzetközi dokumentumokban, illetve a hazai ítélkezési gyakorlatban, szakirodalomban. Nemcsak a kutatási eredmények feldolgozásának módja változatos, hanem az is, hogy hány jogterület oldaláról tartanak a szerzők tükröt a kutatás fókuszában álló család, a családtagok személyi és vagyoni viszonyai elé. Nem egy esetben egyazon problémakör is több oldalról kerül megvilágításra.A kötetben egymást követik a családjogi, családjogtörténetet is magában foglaló tanulmányok, a polgári jogi, nemzetközi magánjogi- elsősorban vagyoni vonatkozású-, továbbá agrárjogi írások, a büntetőjogi és büntető eljárásjogi megközelítésű, majd a jogon túlmutató társadalomelméleti tanulmányok, a sérülékeny csoportba tartozó személyeket (gyermekeket, cselekvőképességükben korlátozott személyeket) érintő kérdéseket tárgyaló, valamint az alapjogi kutatásokat bemutató kontribúciók. Miután számos jogterületen éppen a kutatás elvégzése idején váltotta fel a korábbi jogszabályt újabb törvény, a nemrégiben befejeződő kodifikációkkal kapcsolatos kérdésekre több alkalommal is kitértek a szerzők.Könyvünk méltán tart számot nemcsak az egyetemi hallgatók és oktatók, de a praktizáló jogászok, a közszférában dolgozó szakemberek és döntéshozók, sőt a témákban ilyen-olyan módokon érintett tágabb közönség érdeklődésére is.

bővebben

TransELTE – 2018TransELTE – 2018
TransELTE 2018 contains the proceedings of the 20th International Translation Studies Conference organised by the Department of Translation and Interpreting of ELTE University (22−23 March 2018, Budapest, Hungary). This annual conference has traditionally been a high-profile event for interpreters, translators and their community since its first occasion. The 2018 event was a special occasion as ELTE's Translator and Interpreter Training Department celebrated the 45th anniversary of its foundation. The volume TransELTE 2018 is the result of a unique endeavour since it presents the research findings of ELTE University's Translation Studies PhD students, together with those of colleagues, as well as national and international partners.A TransELTE 2018 című kötet az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke 20. nemzetközi fordítástudományi konferenciájának előadásait tartalmazza (Budapest, 2018. március 22−23.). Ez az éves fordítástudományi konferencia hagyományosan jelentős eseménynek számít a nyelvi közvetítők és szakmai közösségük számára. A 2018-as konferencia különleges alkalom volt számunkra, hiszen ekkor ünnepeltük tanszékünk fennállásának 45. évfordulóját. A TransELTE 2018 kötet műhelymunkánk egyedülálló eredménye, a szerzők között szerepelnek az ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Programjának hallgatói, oktatóink, kollégáink, valamint hazai és nemzetközi partnereink is.Ingyenesen olvasható és letölthető az ELTE Reader online könyvtárból.

bővebben

Korrektorokkal bővítjük szerkesztőségünket
Az ELTE Eötvös Kiadó, az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi kiadója tapasztalattal rendelkező korrektorokkal bővíti szerkesztőségét. Korrektoraink gazdag tapasztalattal rendelkeznek a tudományos és szakmai szöveggondozás terén, külső munkatársként is szorosan együtt tudnak működni a szerkesztőséggel. A közös munka előre ütemezett, szerződéses megbízás keretében zajlik, és feltétele a fentieken túl a számlaképesség.Jelentkezni szakmai CV-vel a következő címen lehet: szerkesztoseg@eotvoskiado.hu.

bővebben

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2019 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó