Főoldal

http://eotvoskiado.hu/site/kiadvanyok/369

Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor utánAz anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után
Az anyanyelv-elsajátítással foglalkozó kutatások elsősorban az első három életévet vizsgálják, pedig sok fontos változás történik hároméves kor után is, egészen a kamaszkor végéig. A jelen tanulmánykötet óvodáskortól kamaszkorig elemzi a magyar gyermekek beszéd- és nyelvfejlődésének sajátosságait. Vizsgálja a gyermeki artikuláció sajátosságait, a fonológiai és a morfológiai tudatosság kialakulását, a szókincs bővülését, a beszédtervezési folyamatok jellemzőit és a pragmatikai kompetencia fejlődését is. Kitér az atipikus fejlődésű gyermekek beszédére, illetve arra is, hogy milyen mintával találkoznak a gyermekek- legyen szó akár a tanárok szóhasználatáról, akár a gyermekirodalmi szövegek nyelvezetéről. A tanulmányok szerzői Magyarország különböző felsőoktatási intézményeiből és az MTA Nyelvtudományi Intézetéből kerültek ki. Amint azt a bemutatott témák is jelzik, a hároméves kor utáni anyanyelvi fejlődést a kötet szerzői nagyon változatos módokon közelítik meg. A szerkesztők bíznak abban, hogy a tudományos közösség mellett a gyakorlati szakemberek (gyógypedagógusok, logopédusok, gyermekpszichológusok) és a szülők is sok hasznos információt kapnak a gyermekek nyelvi fejlődéséről.Ingyenesen olvasható és letölthető az ELTE Reader online könyvtárból.

bővebben

Supporting doctoral students in their teaching roleSupporting doctoral students in their teaching role
Handbook for teaching in higher educationWhile the professionalization of the role of teaching in higher education has become a widely accepted process through evolving academic development initiatives, the preparation of doctoral students for teaching duties remains an underrepresented topic within the field, despite the fact that doctoral students are often asked to teach for their institutions. Ensuring that these teachers are adequately trained and supported is crucial to maintaining the quality of institutional teaching and students' learning experiences.There is a growing body of evidence which indicates that the opportunity to participate in both formal and informal supporting activities has expanded at universities within East Central Europe as well. These initiatives generally lack the components of a formal structure, such as centres of teaching and learning or professional support staff. The project called “Supporting doctoral students' preparation for teaching roles in higher education" has been initiated in order to create a connection between these different initiatives. Through collaboration, our aim was to establish a new level of thinking in the field of teaching skills development for doctoral students. This handbook serves as the main and visible outcome of the project that was financially supported by the Visegrad Fund. Ingyenesen olvasható és letölthető az ELTE Reader online könyvtárból.

bővebben

Korrektorokkal bővítjük szerkesztőségünket
Az ELTE Eötvös Kiadó, az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi kiadója tapasztalattal rendelkező korrektorokkal bővíti szerkesztőségét. Korrektoraink gazdag tapasztalattal rendelkeznek a tudományos és szakmai szöveggondozás terén, külső munkatársként is szorosan együtt tudnak működni a szerkesztőséggel. A közös munka előre ütemezett, szerződéses megbízás keretében zajlik, és feltétele a fentieken túl a számlaképesség.Jelentkezni szakmai CV-vel a következő címen lehet: szerkesztoseg@eotvoskiado.hu.

bővebben

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2019 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó