Főoldal

http://eotvoskiado.hu/site/kiadvanyok/299

 Az összetett mondat Az összetett mondat
Az összetett mondat természetes mind az írott, mind a spontán beszélt nyelvben. Kategorizálása és leírása mégis próbára teszi a nyelvészeket. Változatossága olyan nagymértékű, hogy még a legalapvetőbbnek tűnő típusok, például az alárendelő összetett mondat sem határozható meg egységesen csupán szintaktikai jegyek alapján. A könyv szempontokat ad az összetett mondatok funkcionális (kognitív) nyelvészeti megközelítéséhez. A mű mintázatok és mintázatok viszonyainak a feltárásával járul hozzá az összetett mondatok megalkotásának és értelmezésének jobb megértéséhez. A tárgyalásmód érthetőségre törekszik, nem mellőzi azonban az elemzéshez szükséges háttér kifejtését, az elmélethez kötött nyelvészeti terminusok bevezetését. A feldolgozott témákhoz 111 kérdés és gyakorlat kapcsolódik, melyek elrendezése az egyszerűbb, a megértés sikerességének ellenőrzésére alkalmas kérdésektől a problémafelvetéseket tartalmazó és kreatív megoldást igénylő feladatok felé halad. A mű kutatásra késztető, izgalmas területként kínálja fel az összetett mondat tanulmányozását.Ingyenesen olvasható és letölthető az ELTE Reader online könyvtárból.

bővebben

Bővítjük szerkesztőségünket
Az ELTE Eötvös Kiadó, az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi kiadója tapasztalattal rendelkező korrektorokkal, szöveggondozókkal bővíti szerkesztőségét. Korrektoraink gazdag tapasztalattal rendelkeznek a tudományos és szakmai szöveggondozás terén, szorosan együttműködnek a szerkesztőséggel. A közös munka előre ütemezett megbízás keretében zajlik, és feltétele a fentieken túl a számlaképesség.Jelentkezni szakmai CV-vel a következő címen lehet: szerkesztoseg@eotvoskiado.hu.

bővebben

Divat, kultúra, történelemDivat, kultúra, történelem
Divattörténeti tanulmányokA divat jelenségét sokan próbálták már definiálni, maradéktalanul azonban senkinek sem sikerült, mert maga a divat fogalma is állandóan módosul. A viselet egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy maga is információ, amely egy az aktuális gazdasági és politikai helyzet hatására változó folyamat során követendő példává lesz. A divatjelenségek dinamikájában tehát nem az a leglényegesebb mozzanat, hogy egy új forma megjelenik, hanem hogy ez az új forma elterjedtté válik-e, és milyen számban akadnak követői. A divattárgyak azáltal is jelentésesek és informatívak lehetnek, hogy külseje alapján képesek egy egyént az adott társadalomban elhelyezni, mi több tükröződései annak, hogy viselőjük miként határozza meg önmagát.A modern viselettörténet-tudomány ebben a szellemben foglalkozik a változó divatjelenségekkel. A témáról Divat, egyén, társadalom címmel 2016-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem kiadásában és az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában már megjelent egy tanulmánykötet. Jelen könyv az ekkor megkezdett utat folytatja, a divat fogalmát, kialakulásának, elterjedésének okait járja körül, szoros összefüggésben az adott kor kultúrájával és történelmi eseményeivel.A kötet, értekezéseinek szövedékébe fűzve, ízelitőt ad a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának Textilgyűjteményéből, szerkesztői ugyanis rendkívül fontosnak tartották, hogy a divat történetének alakulását a megidézett korszakokra jellemző műtárgyak képes anyaga által is illusztrálják.Megvásárolható az Eötvös-pontokban vagy megrendelhető webshopunkon keresztül.

bővebben

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2018 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó