Főoldal

http://eotvoskiado.hu/site/kiadvanyok/253

Hoffman István: Bevezetés a területfejlesztési jogba
Megjelent Hoffman István Bevezetés a területfejlesztési jogba című jegyzetének harmadik, átdolgozott kiadása!Ez  a  jegyzet  elsősorban  az  Eötvös  Loránd  Tudományegyetem  Állam- és  Jogtudományi  Karán  alternatív  kurzusként  tartott,  Területfejlesztés című tantárgy ismeretanyagához kapcsolódik. Az alternatív kurzus célja, hogy a joghallgatók számára bemutassa a területfejlesztés fogalmát, alapvető jogintézményeit, a területfejlesztéssel kapcsolatos  fontosabb  tervezési  ismereteket,  annak  érdekében,  hogy a hallgató értelmezni és alkalmazni tudja a területfejlesztéssel kapcsolatos jogszabályokat későbbi munkája során.A jegyzet elkészítése során a szerző arra is törekedett, hogy a jegyzetet más felsőoktatási intézmények- így különösen a gazdasági felsőoktatás intézményei, valamint egyes mérnöki képzések -  is  fel  tudják  használni  a  területfejlesztés  jogi  szabályozásának  bemutatásához.  Így  bár  a  kurzus  épít  a  korábban  megszerzett közigazgatási jogi ismeretekre, azonban a jegyzet a közigazgatási jogi általános részi tankönyvek használata nélkül is alkalmazható.A jegyzet díjmentesen hozzáférhető a digitális könyvtárunkban.

bővebben

Szuverenitás és államiság az Európai UnióbanSzuverenitás és államiság az Európai Unióban
A szuverenitás és az államiság kérdése időről időre új meg új köntösben merül fel az európai integráció mozgásfolyamatában- az új kérdéseket rendre új kihívások vetik fel. A kötetben közölt tanulmányok azt elemzik, hogy mit jelent napjainkban a szuverenitás az EU tagállamaként, mik a határai az integrációs együttműködésnek. Mit jelent a szuverenitás-egyesítés? Melyek az uniós jog belső jogi érvényesülésének alapjai Ausztriában, Magyarországon és a Cseh Köztársaságban? Mi lehet az alkotmánybíróságok és a nemzeti parlamentek szerepe a viták megoldásában? Melyek a migrációból és a nemzetközi kényszervándorlásból következő problémákra adható aktuális jogi válaszlehetőségek? Miként hatnak a nemzetközi alapjogvédelmi garanciák a szuverenitásra és az alkotmányos gyakorlatra? A kötettel és a hátterét jelentő kutatással a szerzők ahhoz szeretnének hozzájárulni, hogy az európai integráció eddig elért vívmányainak fenntarthatósága és a nemzeti alkotmányos érdekek érvényesíthetősége egyensúlyban maradjon. Ez az egyensúly biztosítja Európa és Magyarország lakosságának jólétét, biztonságát, szabadságát és jogait- amelyek közös célt jelentenek az Unió és tagállamai számára.A kötet az Igazságügyi Minisztérium által támogatott, 2017 januárja és szeptembere között folytatott "Terület, lakosság, főhatalom a 21. században" című kutatás eredménye, amely az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán valósult meg.

bővebben

A felnőttek tanulásának és képzésének meghatározó trendjeiA felnőttek tanulásának és képzésének meghatározó trendjei
TanulmányokAz új évezred gyors társadalmi és gazdasági változásai, valamint a globális munkaerőpiac kialakulása jelentős változásokat hoztak az oktatás, így a felnőttképzés és a felsőoktatás világában. A formális iskolai rendszerű képzések mellett, előtérbe kerültek azok a nem formális, gyakran a munkahelyi környezetben megvalósuló felnőttképzésformák, amelyek alapját képezik a tudásmenedzsmenten alapuló tanulószervezetek szélesebb körben történő kialakulásának. A felnőttképzési kutatások fontosságát mutatja, hogy az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolában immár egyre több hallgatóval működik az Andragógiai Program, amelynek célja, hogy olyan fiatal andragógus kutatókat képezzen, akiknek munkássága hozzájárul ahhoz, hogy tudományosan megalapozottabbá váljon a felnőttképzés elmélete és gyakorlata.A felnőttek tanulásának és képzésének meghatározó trendjei: változások és fejlesztések a felnőttképzésben és a felsőoktatásban c. kötet a 2016. évi doktoranduszok számára kiírt doktori iskolai pályázati felhívásra elkészült pályaművekből válogat. A tanulmányok a szakképzésre és a felsőoktatásra fókuszálva tematikai sokszínűséggel reagálnak a felnőttképzés aktuális kihívásaira, egyes szerzők elméleti, mások gyakorlati megközelítéssel elemzik a szakpolitikai változásokat, a nemzetköziesedés egyre fontosabb jelenségeit, a felnőtt tanulás módszertani kérdéseit.

bővebben

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2017 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó