Főoldal

http://eotvoskiado.hu/site/kiadvanyok/373

Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor utánAz anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után
Az anyanyelv-elsajátítással foglalkozó kutatások elsősorban az első három életévet vizsgálják, pedig sok fontos változás történik hároméves kor után is, egészen a kamaszkor végéig. A jelen tanulmánykötet óvodáskortól kamaszkorig elemzi a magyar gyermekek beszéd- és nyelvfejlődésének sajátosságait. Vizsgálja a gyermeki artikuláció sajátosságait, a fonológiai és a morfológiai tudatosság kialakulását, a szókincs bővülését, a beszédtervezési folyamatok jellemzőit és a pragmatikai kompetencia fejlődését is. Kitér az atipikus fejlődésű gyermekek beszédére, illetve arra is, hogy milyen mintával találkoznak a gyermekek- legyen szó akár a tanárok szóhasználatáról, akár a gyermekirodalmi szövegek nyelvezetéről. A tanulmányok szerzői Magyarország különböző felsőoktatási intézményeiből és az MTA Nyelvtudományi Intézetéből kerültek ki. Amint azt a bemutatott témák is jelzik, a hároméves kor utáni anyanyelvi fejlődést a kötet szerzői nagyon változatos módokon közelítik meg. A szerkesztők bíznak abban, hogy a tudományos közösség mellett a gyakorlati szakemberek (gyógypedagógusok, logopédusok, gyermekpszichológusok) és a szülők is sok hasznos információt kapnak a gyermekek nyelvi fejlődéséről.Ingyenesen olvasható és letölthető az ELTE Reader online könyvtárból.

bővebben

A nemzetközi felsőoktatási mobilitás pszichológiai aspektusaiA nemzetközi felsőoktatási mobilitás pszichológiai aspektusai
"Kinyílt a világ, kétféle módon is, mert a világ is kinyílt nekem, meg én is a világnak"- ezek az egyik külföldön tanuló magyar fiatal szavai, aki tapasztalatairól számolt be egy interjúban a kutatás során. Valóban, egyre többen kelnek útra a hallgatói nemzetközi mobilitásban rejlő lehetőségek miatt, miközben az egyetemeknek is egyre jelentősebb stratégiai célja a nemzetközi diákok toborzása. A külföldön tanulás ugyanakkor a lehetőségek mellett bizonyos nehézségeket is magában rejt. A megszokott környezet elhagyása, egy másik kulturális, nyelvi és akadémiai közegben való létezés számos változást, nehézséget rejt magában, és így jelentős stressz forrása lehet a diákok számára. Az egyetemeknek pedig komoly feladatot jelent a nemzetközi diákok megfelelő fogadása. A lehetőségek optimális kiaknázásához és a kihívásokkal való sikeres megküzdéshez a hallgatók adaptációs folyamatának feltárására és megértésére van szükség.  Jelen könyv az alkalmazkodás pszichológiai aspektusait elemzi és mutatja be a friss nemzetközi szakirodalom főbb elméleti kereteire és fogalmi apparátusára építve, a Magyarországon tanuló nemzetközi és más országokban tanuló magyar hallgatók élményeinek és tapasztalatainak interjús és kérdőíves feltárásán keresztül. A kötet- hiánypótló munkaként- a kutatásban kikristályosodott szempontok alapján gyakorlati, oktatási és szervezeti ajánlásokat is megfogalmaz a különféle szakembereknek (pszichológusok, nemzetközi diákokkal foglalkozó oktatók, társsegítők, egyetemi munkatársak, döntéshozók stb.), és egyben érdekfeszítő olvasmány lehet a külföldön tanulás iránt érdeklődők számára is.Ingyenesen olvasható és letölthető az ELTE Reader online könyvtárból.

bővebben

Korrektorokkal bővítjük szerkesztőségünket
Az ELTE Eötvös Kiadó, az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi kiadója tapasztalattal rendelkező korrektorokkal bővíti szerkesztőségét. Korrektoraink gazdag tapasztalattal rendelkeznek a tudományos és szakmai szöveggondozás terén, külső munkatársként is szorosan együtt tudnak működni a szerkesztőséggel. A közös munka előre ütemezett, szerződéses megbízás keretében zajlik, és feltétele a fentieken túl a számlaképesség.Jelentkezni szakmai CV-vel a következő címen lehet: szerkesztoseg@eotvoskiado.hu.

bővebben

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2019 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó