Főoldal

http://eotvoskiado.hu/site/kiadvanyok/358

Kriminológia és kriminálpolitika a jogállam szolgálatábanKriminológia és kriminálpolitika a jogállam szolgálatában
Tanulmányok Lévay Miklós tiszteletére. A kultúremberiség kinevezetlen nagykövete volt- mondják Vámbéry Rusztemről. Lévay Miklós jogtudós, kriminológus, tanszékvezető egyetemi tanár, volt alkotmánybíró, a Vámbéry-díj többszörös kitüntetettje méltó utódja a nagy elődöknek. Lévay Miklós professzor neve fogalom, amely egyet jelent a professzionalizmus, a szakmai szigor, a következetesség és egyben a megértés, a kompromisszumkészség, az emberség rendkívül rokonszenves és ritka kombinációjával. Egy igazi polihisztor, aki példát mutat a fiatalabb generációnak, a szakmai életművére pedig csak a legnagyobb elődök munkásságának folytatásaként tekinthetünk.A kötetet egy személyes hangvételű szakmai interjú nyitja, amelyből megismerhetjük a kivételesen impozáns életút és a meggyőző tudománymetriai adatok mögött álló embert. A tanulmányokat a Lévay professzor úr szakmai érdeklődési körébe eső hat nagyobb témakörben csoportosítottuk. Az első rész történeti tárgyú tanulmányokat tartalmaz, a második a fiatalkori bűnözés egyes kérdéseivel foglalkozik. A harmadik rész a kábítószer-problémát tárgyalja, továbbá kriminálpszichológiai kérdéseket vet fel, a negyedik egy klasszikus kriminálpolitikai rész. Az ötödik részt az alkotmányos büntetőjognak szenteltük, a hatodik pedig a büntető eljárási garanciákról és a büntetőjogi részkérdésekről szól.Hatvanötödik születésnapján e kötettel kívánnak Lévay Miklósnak, a hazai kriminológia meghatározó professzorának sok boldogságot, alkotó jókedvet, jó egészséget barátai, kollégái, tisztelői.

bővebben

A fantasztikus irodalom elméletei Spanyol-AmerikábanA fantasztikus irodalom elméletei Spanyol-Amerikában
Jorge Luis Borges és Adolfo Bioy Casares A fantasztikus irodalom antológiája előszavában a fantasztikum műfajának gyökereit az írásos irodalom kezdeteihez vagy még annál is korábbra vezetik vissza, hisz a fantázia, a képzelet, a fikció világa emberi mivoltunk sajátossága. A modern kori fantasztikus irodalomnak- amelyben a fantasztikum élménye már szinte teljesen az írás, a nyelv fogalmához kötődik- egyik legfőbb központja a latin-amerikai földrész lett. Bár Julio Cortázar a Río de la Plata térségét tartotta a latin-amerikai fantasztikus irodalom választott hazájának, nem tagadta, hogy a műfaj a kontinens más országaiban is kiemelkedő képviselőkre talált. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a fantasztikum elméletének számos neves kutatója is az amerikai kontinensről származik. Jelen kötet néhány figyelemre méltó elméleti megközelítést gyűjt csokorba. Egy olyan hiánypótló gyűjteményt tart a kezében az olvasó, amelyben jórészt mindeddig csak spanyol nyelven megjelent tanulmányokat adunk közre.Ingyenesen olvasható és letölthető az ELTE Reader online könyvtárból.

bővebben

Korrektorokkal bővítjük szerkesztőségünket
Az ELTE Eötvös Kiadó, az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi kiadója tapasztalattal rendelkező korrektorokkal bővíti szerkesztőségét. Korrektoraink gazdag tapasztalattal rendelkeznek a tudományos és szakmai szöveggondozás terén, külső munkatársként is szorosan együtt tudnak működni a szerkesztőséggel. A közös munka előre ütemezett, szerződéses megbízás keretében zajlik, és feltétele a fentieken túl a számlaképesség.Jelentkezni szakmai CV-vel a következő címen lehet: szerkesztoseg@eotvoskiado.hu.

bővebben

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2019 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó