Főoldal

http://eotvoskiado.hu/site/kiadvanyok/351

Választások és kényszerpályákVálasztások és kényszerpályák
Válogatás az ELTE TáTK Tudományos Diákköri dolgozataiból. A kötet válogatás az ELTE Társadalomtudományi Karán működő Tudományos Diákkör pályamunkáiból. A fiatal kutatók változatos érdeklődési körét reprezentáló dolgozatokban közgazdaságtudományi, politikatudományi, szociológiai, antropológiai és történeti témák kerülnek feldolgozásra, korszerű elméleti és módszertani megközelítések segítségével. A nemritkán eredeti kérdésfeltevések üdítő olvasmánnyá teszik a kötetet, a problémák elemzése mellett pedig a szerzők olykor a lehetséges megoldási irányokat is felvillantják, demonstrálva a társadalomtudományi kutatások gyakorlati hasznosíthatóságát.Ingyenesen olvasható és letölthető az ELTE Reader online könyvtárból.

bővebben

Tér–elmélet–kultúraTér–elmélet–kultúra
Interdiszciplináris térelméleti szöveggyűjteményA 20. század második felétől kezdődően a tér a különböző diszciplínák központi kérdésévé vált. A másság terei. Kulturális tér-képek, érintkezési zónák a kortárs magyar és román irodalomban és filmben című nemzetközi OTKA-projekt keretében elkészült jelen interdiszciplináris kötet egyszerre publikál a térbeli fordulatot megalapozó, fogalmi apparátusát létrehozó elméleti szövegeket és e diszkurzív keretek mediális, kulturális, társadalmi nézőpontból történő vizsgálatára, valamint konkrét próbatételére vállalkozó (eset)tanulmányokat.A globális megközelítések mellett a specifikus és lokális vonatkozású értelmezések révén a kötet a tér meghatározó nyugati diskurzusait a kelet-európai, posztkommunista tér megképződésének folyamataival és sajátos performanciáival összemérve együttesen gondolja el. Így a kelet-európai művészi produkciók "eltérő tereinek" értelmezéséhez is konceptuális keretet nyújt.Ingyenesen olvasható és letölthető az ELTE Reader online könyvtárból.

bővebben

Korrektorokkal bővítjük szerkesztőségünket
Az ELTE Eötvös Kiadó, az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi kiadója tapasztalattal rendelkező korrektorokkal bővíti szerkesztőségét. Korrektoraink gazdag tapasztalattal rendelkeznek a tudományos és szakmai szöveggondozás terén, külső munkatársként is szorosan együtt tudnak működni a szerkesztőséggel. A közös munka előre ütemezett, szerződéses megbízás keretében zajlik, és feltétele a fentieken túl a számlaképesség.Jelentkezni szakmai CV-vel a következő címen lehet: szerkesztoseg@eotvoskiado.hu.

bővebben

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2019 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó