Főoldal

http://eotvoskiado.hu/site/kiadvanyok/282

A nemzetközi polgári repülés jogaA nemzetközi polgári repülés joga
A repülés modern világunkban az utolsó nagy kalandok egyike, egyfajta jelképes ablak, amelyen keresztül a jövőbe pillanthatunk. A jövőbe, hiszen a légi közlekedési iparág már most olyan technikai, szervezeti és igazgatási megoldásokat alkalmaz, melyeket az élet más területein csak évek vagy évtizedek múlva fognak felhasználni. A repülőgépek olyan gyorsak és biztonságosak lettek, hogy a repülés merész kalandból tömegközlekedéssé vált. A nagyvárosok mellett légikikötők épültek, ahonnan percenként szállnak fel és indulnak repülőgépek a világ minden tájára. Az egykor oly hatalmas és titokzatos földgolyó kicsiny "labdává" zsugorodott, melynek bármely pontjára néhány óra alatt eljuthatunk. A repülés korunk legbiztonságosabb közlekedési formája, amely kivételes szellemi teljesítményeket, technikai innovációt és jelentős értékeket integrál. A légi közlekedés az egyik legszabályozottabb iparág. Összefüggéseinek megértéséhez a nemzetközi jog légijogi szabályainak ismeretére van szükség. A légijog a nemzetközi jog minőségileg elkülönült, sajátos struktúrával rendelkező része, amely a tengerjog évszázados hagyományaiból merítve alakult ki, és vált a jogtudomány egyik legfiatalabb és legmodernebb ágává. A légijog önálló jogág. Egyedi voltát a repülésbiztonsággal (safety) és a légiközlekedés-védelemmel (security) szemben támasztott rendkívül szigorú, olykor "vérrel írt" követelmények teremtik meg. A szerző közel 100 jogeseten keresztül és 30 ábrával szemléltetve a polgári repülés e kevésbé ismert, zárt világába kalauzolja el az olvasót. A könyv a szerző több évtizedes szakmai tapasztalatára épít. Célja a nemzetközi jog e kivételesen izgalmas területének a repülés iránt érdeklődő közönséggel való megismertetése, a repülés területén dolgozó szakemberek mindennapi munkájának segítése, illetve az elméleti és gyakorlati jogászok tudásának gyarapítása, látókörük szélesítése.A könyvben részletesen kerül bemutatásra a nemzetközi légijog két legfontosabb alapszerződése: a nemzetközi polgári repülésről szóló Chicagói Egyezmény (1944) és a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Montreali Egyezmény (1999), továbbá minden jelentős nemzetközi légijogi szerződés. A Chicagói és a Montreali Egyezmények "időtálló" jogforrások, érdemi módosításukra alig került sor, így a könyvben feltárt összefüggések és jogi megoldások évtizedek múlva is szolgálják majd az olvasót.Megvásárolható az Eötvös-pontokban vagy megrendelhető webshopunkon keresztül.

bővebben

Bővítjük szerkesztőségünket
Az ELTE Eötvös Kiadó, az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi kiadója tapasztalattal rendelkező korrektorokkal, szöveggondozókkal bővíti szerkesztőségét. Korrektoraink gazdag tapasztalattal rendelkeznek a tudományos és szakmai szöveggondozás terén, szorosan együttműködnek a szerkesztőséggel. A közös munka előre ütemezett megbízás keretében zajlik, és feltétele a fentieken túl a számlaképesség.Jelentkezni szakmai CV-vel a következő címen lehet: szerkesztoseg@eotvoskiado.hu.

bővebben

Weiss Emilia családjogi és öröklési jogi kodifikációs tanulmányaiWeiss Emilia családjogi és öröklési jogi kodifikációs tanulmányai
A jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyv és a 2013. évi V. törvény megalkotásához hosszú, mintegy tizenöt évig tartó kodifikációs folyamat vezetett. A kódex Negyedik Könyvét alkotó családjogi és Hetedik Könyvét képező öröklési jogi rendelkezések a polgárok mindennapi életét jelentősen meghatározzák, mi több a jogalkalmazás során számos értelmezési kérdés is felmerült, s minden bizonnyal a jövőben is felmerül majd. Jelen összeállítás a kodifikáció során megfogalmazódott célkitűzések azonosítását kívánja elősegíteni, támpontokat adva egyúttal a polgári jogi kodifikáció kutatóinak. Korántsem utolsósorban a kötet Weiss Emiliára, az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékén évtizedeken keresztül oktató és kutató professzorra, utóbb professor emeritusra kíván emlékezni, az ő kodifikációs munkásságára emlékeztetni.Weiss Emilia kezdettől tagja volt a Polgári Jogi Kodifikációs Szerkesztőbizottságnak, vezette a családjogi, valamint az öröklési jogi munkacsoportot. A munkacsoport vezetőjeként jegyezte a Ptk. Öröklési Jogi Könyvének 2001-ben megjelent koncepcióját, amelyet jelen kötet is közöl, emellett pedig meghatározóan járult hozzá a Családjogi Könyv koncepciójának kialakításához. Neve nem választható el a Ptk. családjogi és öröklési jogi rendelkezéseinek alakulásától, illetve alakításától, ahogyan ezt a kodifikációról, annak eredményéről számot adó jelentősebb kötetek is tanúsítják. A most megjelenő kötet Weiss Emilia 1999 és 2013 között, a Ptk. megalkotásához vezető kodifikációs folyamat során készült családjogi és öröklési jogi tárgyú tanulmányait tartalmazza Szeibert Orsolya válogatásában és szerkesztésében.

bővebben

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2018 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó