Főoldal

http://eotvoskiado.hu/site/kiadvanyok/375

Együtt oktatunk és kutatunk!Együtt oktatunk és kutatunk!
Amint e rendhagyó kötetből hamarosan kibomlik Olvasóink előtt, a szerzők által elméletben és gyakorlatban művelt terület két fundamentális eleme: az emberi méltóság és a helyes határoltság kérdése. A participatív (egyetemi) oktatás ma, a 21. század második dekádjának végén, külföldön és hazánkban is unikális kezdeményezés. Legegyszerűbben fogalmazva annyit tesz, hogy közösen oktatnak professzionális, többnyire doktori fokozattal rendelkező tanárok és azzal nem feltétlenül bíró, ám fogyatékossággal élő személyek. Aki tanított, vagy akit tanítottak már iskolarendszerű képzésben, tisztában van vele, hogy a tanári tér- hatalmi tér. Az oktatás, különösképpen a frontálisan és hierarchikusan működtetett, tekintélyelvű és alkalmanként elnyomó, monolit formát öltött oktatás hatalmi terében, ahol a tanár áll a középpontban, sok tekintetben ő gyakorolja a hatalmat. Ezzel a logikával megy szembe számos olyan demokratikus és nemritkán projektközpontú oktatási módszer, amelyet külföldön és Magyarországon egyaránt alkalmaznak. Mi a Bárczin átvettük és alkalmazzuk őket. Olyanok is szép számmal vannak, amelyeket mi fejlesztettünk ki és alkalmazunk is. Ezek a módszerek progresszív környezetként hozzásegítenek egy olyan emberi és oktatási környezet megalkotásához, amely támogatja az oktatás terének demokratizálását. Kötetünk két fontos üzenetet hordoz. Az egyik az emberi méltóság fogalmának fogyatékosságtudományi területen megvalósított újraértelmezése. A másik pedig annak a kérdése, ahogyan azt egyik mesterünktől, Gilles Deleuze-től megtanultuk: hogy mivé válunk mi együtt mindeközben. Könczei GyörgyIngyenesen olvasható és letölthető az ELTE Reader online könyvtárból.

bővebben

A nemzetközi felsőoktatási mobilitás pszichológiai aspektusaiA nemzetközi felsőoktatási mobilitás pszichológiai aspektusai
"Kinyílt a világ, kétféle módon is, mert a világ is kinyílt nekem, meg én is a világnak"- ezek az egyik külföldön tanuló magyar fiatal szavai, aki tapasztalatairól számolt be egy interjúban a kutatás során. Valóban, egyre többen kelnek útra a hallgatói nemzetközi mobilitásban rejlő lehetőségek miatt, miközben az egyetemeknek is egyre jelentősebb stratégiai célja a nemzetközi diákok toborzása. A külföldön tanulás ugyanakkor a lehetőségek mellett bizonyos nehézségeket is magában rejt. A megszokott környezet elhagyása, egy másik kulturális, nyelvi és akadémiai közegben való létezés számos változást, nehézséget rejt magában, és így jelentős stressz forrása lehet a diákok számára. Az egyetemeknek pedig komoly feladatot jelent a nemzetközi diákok megfelelő fogadása. A lehetőségek optimális kiaknázásához és a kihívásokkal való sikeres megküzdéshez a hallgatók adaptációs folyamatának feltárására és megértésére van szükség.  Jelen könyv az alkalmazkodás pszichológiai aspektusait elemzi és mutatja be a friss nemzetközi szakirodalom főbb elméleti kereteire és fogalmi apparátusára építve, a Magyarországon tanuló nemzetközi és más országokban tanuló magyar hallgatók élményeinek és tapasztalatainak interjús és kérdőíves feltárásán keresztül. A kötet- hiánypótló munkaként- a kutatásban kikristályosodott szempontok alapján gyakorlati, oktatási és szervezeti ajánlásokat is megfogalmaz a különféle szakembereknek (pszichológusok, nemzetközi diákokkal foglalkozó oktatók, társsegítők, egyetemi munkatársak, döntéshozók stb.), és egyben érdekfeszítő olvasmány lehet a külföldön tanulás iránt érdeklődők számára is.Ingyenesen olvasható és letölthető az ELTE Reader online könyvtárból.

bővebben

Supporting doctoral students in their teaching roleSupporting doctoral students in their teaching role
Handbook for teaching in higher educationWhile the professionalization of the role of teaching in higher education has become a widely accepted process through evolving academic development initiatives, the preparation of doctoral students for teaching duties remains an underrepresented topic within the field, despite the fact that doctoral students are often asked to teach for their institutions. Ensuring that these teachers are adequately trained and supported is crucial to maintaining the quality of institutional teaching and students' learning experiences.There is a growing body of evidence which indicates that the opportunity to participate in both formal and informal supporting activities has expanded at universities within East Central Europe as well. These initiatives generally lack the components of a formal structure, such as centres of teaching and learning or professional support staff. The project called “Supporting doctoral students' preparation for teaching roles in higher education" has been initiated in order to create a connection between these different initiatives. Through collaboration, our aim was to establish a new level of thinking in the field of teaching skills development for doctoral students. This handbook serves as the main and visible outcome of the project that was financially supported by the Visegrad Fund. Ingyenesen olvasható és letölthető az ELTE Reader online könyvtárból.

bővebben

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2019 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó