Főoldal

http://eotvoskiado.hu/site/kiadvanyok/299

Mai fiatalok argumentációs kultúrájaMai fiatalok argumentációs kultúrája
Toma Kornélia 1998-ban szerzett magyar nyelv és irodalom és történelem szakos tanári diplomát. Az 1998/1999-es tanévtől tanít a sárospataki pedagógusképzőben, az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusán; 2005-től főiskolai docens, jelenleg pedig a Humán Tudományok Intézetének intézetigazgatója. Tudományos érdeklődése már hallgató korában a nyelvészet felé fordult, sikeres tudományos diákköri dolgozatát, majd diplomamunkáját is nyelvészeti témából írta. Munkakörében oktatási teendői (fókuszban a magyar nyelv megismertetésével és az anyanyelvi nevelés módszertanával) és alkalmazott nyelvészeti kutatásai szorosan összekapcsolódnak egymással. Hallgatóinak az 1999-ben induló országos egyetemi-főiskolai Kossuth-szónokversenyen elért sikerei nyomán meghívták az ELTE BTK retorikai kutatócsoportjába. Itt végzett kutatásai alapján született meg Mai fiatalok argumentációs kultúrája című PhD disszertációja, melyet 2016-ban summa cum laude minősítéssel védett meg.A szerző szerint az ember sorsa múlhat azon, hogy meggyőzően tud-e beszélni, s hogy felismeri-e, ha valaki manipulálni akarja a beszéd által. Ezért szükség van az ókoriaktól kezdve fölhalmozott retorikai tudásra, tapasztalatra, jártasságra, attitűdre, ami alkalmassá teszi az embert, hogy a különböző szituációkban szónokként (beszélőként) és hallgatóként is helytálljon. A mai fiatal generációkat tehát be kell vezetni a jó beszéd tudományába, amelynek központi eleme a logikus és hatásos érvelés. Ez magyarázza, hogy ismét helyet kap az iskolai tudásanyagban a retorika, illetve az ezredforduló környékén több szónokverseny is született diákok és fiatal felnőttek számára. Toma Kornélia a Kossuth-szónokverseny másfél évtizedében versenyzők (636 fő) teljesítményét elemezte szisztematikusan, sok szempontból. A gazdagon illusztrált könyv élvezetes olvasmány tanároknak, egyetemi oktatóknak és mindenkinek, aki érdeklődik a fiatalok nyelvi kultúrája iránt.

bővebben

Bővítjük szerkesztőségünket
Az ELTE Eötvös Kiadó, az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi kiadója tapasztalattal rendelkező korrektorokkal, szöveggondozókkal bővíti szerkesztőségét. Korrektoraink gazdag tapasztalattal rendelkeznek a tudományos és szakmai szöveggondozás terén, szorosan együttműködnek a szerkesztőséggel. A közös munka előre ütemezett megbízás keretében zajlik, és feltétele a fentieken túl a számlaképesség.Jelentkezni szakmai CV-vel a következő címen lehet: szerkesztoseg@eotvoskiado.hu.

bővebben

Az online zaklatás mint az iskolai agresszió egyik fajtájaAz online zaklatás mint az iskolai agresszió egyik fajtája
Domonkos Katalin az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karán szerzett tanítói diplomát, majd pedagógusként halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek között dolgozott. Közben felvételt nyert az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi mester szakára, ahol a kora gyermekkor pedagógiája szakirányon végzett. Gyakorlati munkáját- átmenetileg- az ösztöndíjas doktori tanulmányok szakították meg, disszertációját az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában 2017-ben sikeresen védte meg. Kutatási területei: mindenekelőtt a digitális állampolgárság, a kortárs agresszió, az online zaklatás és a digitális szocializáció. Jelenleg tanítóként s az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetében óraadóként dolgozik.A szerző ahhoz a fiatal kutatói generációhoz tartozik, amelynek tagjai szerencsésen ötvözik munkájukban a gyakorlati pedagógiai tapasztalatok nyújtotta életismeretet és a megalapozott, szakirodalomra, valamint a kutatásokra épülő elméleti tudást. Doktori disszertációjában az iskolai zaklatás online változatát vizsgálja azzal a céllal, hogy a köznapi tapasztalatoknál mélyebben megismerve a jelenséget pedagógusként segítséget tudjon ajánlani a zaklatás elkerüléséhez, adott esetben feldolgozásához. Könyve egyfelől továbbépíthető kutatási eredményeket, másfelől a megelőzésre vonatkozó praktikus tanácsokat tartalmaz. Ezért ajánljuk olvasásra kutatóknak, szülőknek és tanítóknak-tanároknak egyaránt.A Takács Etel Pedagógiai Alapítvány kuratóriuma 2015-ben kiadványsorozatot indított azzal a céllal, hogy értékes doktori disszertációkat és szakdolgozatokat hozzáférhetővé tegyen a szélesebb szakmai közösség, illetve az érdeklődő olvasók számára. A megjelentetésre ajánlott értekezések- tisztelegve az alapítvány névadója előtt, akit munkássága két szakterülethez kötött- a nevelés-, illetve a nyelvtudomány területéhez kapcsolódnak. Publikált változatuk (esetleges vitatható részleteikkel, tévedéseikkel együtt) lényegében megegyezik a tudományos fokozathoz vagy egyetemi diplomához vezető értékelési folyamatban szereplő dolgozattal. Minőségüket a doktori iskolák, a képzőhelyek szakemberei fémjelzik. A TEPA reméli, hogy kezdeményezésével hozzájárul a szakmai diskurzusok élénkítéséhez, új kutatógenerációk megismertetéséhez.

bővebben

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2018 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó