Főoldal

Kiadvány

Kovács I. Gábor

Hit–tudomány–közélet

A Történeti Elitkutatások- Historcal Elite Research könyvsorozatának új folyama a magyar tudáselit meghatározó törzsének, az egyetemi tanároknak az életrajzi adattárait és életútleírásait tartalmazza. Az 1848 és 1944 között működött 1044 professzor egységes séma szerint készült szócikkeit etnokulturális alakzatok, felekezeti-művelődési tömbök szerint haladva közöljük. Az első kötet a zsidó és zsidó származású egyetemi tanárok útját mutatta be a diszkriminációtól az emancipáción és az asszimiláción át a diszkrimináció felújításáig. Most a református egyetemi tanárok első csoportjaként az 1914-ben induló debreceni tudományegyetem hittudományi karának tanáraival foglalkozunk. Ez a kötet is sokféle adatot rendszerez: a professzorok családja, tanulmányai, életútja, egyházi és egyesületi tisztségei, szerkesztőségi tagságai, kitüntetései, társadalmi és politikai szerepvállalása, vagyoni viszonyai szerepelnek benne. Különös gondot fordítottunk- lehetőleg több generációra visszamenően- a családtörténeti adatokra.

Az így összeállított adattár alapján készült elemzésünk egyik fő kérdése, igazolható-e az a feltevés, hogy a tudáselit református vallású szegmensének hátterében egy történetileg kiformálódott felekezeti-művelődési alakzat áll. Egy olyan alakzat, amelyet a református kollégiumi iskolaközpontok s a hozzájuk kapcsolódó parókiák és partikuláris kisiskolák rendszere éltetett, s egy szociológiailag is megragadható hálózat hordozott, centrumában a kisnemességgel összeszövődött papi renddel, amely e mellett folyamatosan kiegészült más magyar etnikumú társadalmi csoportokból is.

A professzorok életén, tevékenységén keresztül sokat megtudhatunk a centenáriumát most ünneplő Református Hittudományi Kar (ma Debreceni Református Hittudományi Egyetem) működéséről, történeti változásairól, a teológia tudományának professzionalizálódásáról és a magyar református teológiai gondolkodás fejlődéséről is.

http://eotvoskiado.hu//img/gallery/ujdonsagok/kovacs_borito.jpg

megosztás emailben
Share on Tumblr

Olvasói vélemény

Hozzászólok

spam védelem + spam védelem =

Hozzászólás:

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2020 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó