Főoldal

Kiadvány

Fehérvári András

A felsőoktatás eredményessége, matematikatanárok kompetenciái

A szerző A felsőoktatás eredményessége, matematikatanárok kompetenciái című szakdolgozatában az iskolai tanári munka eredményességére és az ezt befolyásoló tényezőkre, a pedagógus fejlődésének leginkább meghatározó időszakára, a felsőoktatásban töltött időre koncentrált. Témaválasztását befolyásolta a matematika szeretete, hasznosságának értékelése, majd első felsőoktatási tapasztalatai, amelyeket közgazdaságtudományi területen szerzett, s ahol a hatékonyság és a gazdaságosság fogalma fontos értékké vált számára. Végül kutatása négy szakterület metszetében született meg: a matematikatanár-képző intézmények hatásosságának vizsgálata a tanárokról, a felsőoktatási intézményekről, a matematikáról és a gazdaságosságról szól. Bemutatja a képzések minőségének, eredményességének vizsgálati módszereit, problémáit. Elemzi a hozzájuk kapcsolódó szakirodalmi diskurzust. Sor kerül a speciálisan a tanárképzés eredményességét feltáró nemzetközi kutatások bemutatására is, s olvashatjuk a hazai matematikatanár-képzésre vonatkozó vizsgálatának eredményeit. Fehérvári András széles ívű témakezelése, tárgyi tudása, kritikai attitűdje hasznos és élvezetes olvasmánnyá teszi ezt a kötetet.

A Takács Etel Pedagógiai Alapítvány kuratóriuma 2014-ben kiadvány-sorozatot indított azzal a céllal, hogy értékes doktori disszertációkat és szakdolgozatokat hozzáférhetővé tegyen a szélesebb szakmai közösség, illetve az érdeklődő olvasók számára. A megjelentetésre ajánlott értekezések- tisztelegve az alapítvány névadója előtt, akit munkássága két szakterülethez kötött- a nevelés-, illetve a nyelvtudomány területéhez kapcsolódnak. Publikált változatuk (esetleges vitatható részleteikkel, tévedéseikkel együtt) lényegében megegyezik a tudományos fokozathoz vagy egyetemi diplomához vezető értékelési folyamatban szereplő dolgozattal. Minőségüket a doktori iskolák, a képzőhelyek szakemberei fémjelzik. A TEPA reméli, hogy kezdeményezésével hozzájárul a szakmai diskurzusok élénkítéséhez, új kutatógenerációk megismertetéséhez.

Megvásárolható az Eötvös-pontokban vagy megrendelhető webshopunkon keresztül.

http://eotvoskiado.hu//img/gallery/ujdonsagok/Fehervari_borito.jpg

megosztás emailben
Share on Tumblr

Olvasói vélemény

Hozzászólok

spam védelem + spam védelem =

Hozzászólás:

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2020 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó