Főoldal

Kiadvány

Károly Krisztina – Homonnay Zoltán

Kutatások és jó gyakorlatok a tanárképzés tudós műhelyeiből

A Diszciplínák tanítása- a tanítás diszciplínái sorozatcímet viselő köteteinkkel 2015-ben egy évente megjelenő, szakmai, tudományos és lektorált, az elméletet és a gyakorlatot egyszerre reprezentáló tanulmánykötet-sorozatot indítottunk útjára. A kötetek fontos célja a szakmódszertan és a szakmódszertani kutatások eredményeinek és az oktatásban, képzésben megvalósuló jó gyakorlatoknak a "láthatóvá tétele", minél szélesebb körben történő megismertetése, annak érdekében, hogy a kutatási eredmények visszavezetődhessenek a képzési tartalomba és gyakorlatba, a tananyagfejlesztésbe és tankönyvírásba, ez által is segítve a tanárképzés és általánosabban véve az oktatás minőségének javulását.

A Kutatások és jó gyakorlatok a tanárképzés tudós műhelyeiből címet viselő 3. kötet olyan dolgozatokat tartalmaz, amelyek a tanárképzés három területének elméleti és gyakorlati kérdéseihez járulnak hozzá. Az első fejezet a kurzus- és képzésfejlesztéssel foglalkozik, a második a művészeti és bölcsésztanári elméleti és empirikus kutatások egyes eredményeibe ad betekintést, a harmadik fejezet fókuszában pedig az idegen nyelvek tanításának és tanulásának néhány időszerű kérdése, a technika ugrásszerű fejlődéséből és változó világunkból is fakadó új megközelítése áll. A kötetet ajánljuk tanároknak, tanárképzésben részt vevő oktatóknak és hallgatóknak, kutatóknak, oktatáspolitikai szakembereknek és mindenkinek, aki a minőségi tanárképzés ügyéért felelősséget érez.

Ingyenesen letölthető az ELTE Reader oldaláról.

http://eotvoskiado.hu//img/gallery/ujdonsagok/Kutatasok_borito.jpg

megosztás emailben
Share on Tumblr

Olvasói vélemény

Hozzászólok

spam védelem + spam védelem =

Hozzászólás:

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2020 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó