Főoldal

Kiadvány

Kovács I. Gábor

Sárospatak erőterében

A Történeti Elitkutatások könyvsorozatának új folyama a magyar tudáselit törzsének, az egyetemi tanároknak az életrajzi adattárait közli. Az 1848 és 1944 között működött 1044 professzor szócikkeit, a társadalmi származás problémáját középpontba helyezve, felekezeti-művelődési tömbök, etnokulturális alakzatok szerint haladva készítjük el. Mostani kötetünk tartalmazza a 183 református egyetemi tanár regiszterét kinevezéseik sorrendjével. Mivel a történetileg kiformálódott református felekezeti-művelődési alakzatot a kollégiumok és a hozzájuk kapcsolódó parókiák, a partikuláris közép- és kisiskolák rendszere éltette és formálta, ezért a különböző kollégiumok erőteréből, gyakorlatilag az egyes egyházkerületek területéről származó egyetemi tanárok szócikkeit helyezzük egymás mellé, azt feltételezve, hogy az egyes régiók eltérő mintázatokat is mutatnak.

A református egyetemi tanárok adattárának ezt a területi tagolású közlését a tiszáninneni református egyházkerület területéről származó 19 professzorral kezdjük. Bemutatjuk az egyházkerület történeti iskolahálózatát is. Azt a partikuláris iskolarendszert, amelynek középpontjában a sárospataki kollégium állt, s a 19. században legfontosabb középiskolái az erős városi közösségekre támaszkodó miskolci és rimaszombati gimnáziumok voltak.

Az adattárból kiderül, hogy a régió református professzorai, függetlenül attól, hogy milyen tudományos területen működtek, 2-6 generációra visszamenően a református tanult egyházi rendből származtak (lelkészek, tanítók, tanárok), s családjaik első iskolázott emberei Sárospatakon tanult lelkészek voltak. Az intellektuális pályára lépő első ősök a 17. századtól a 20. századig kisnemes famíliákból jöttek. A régió kisnemességének rétegstratégiájában több évszázados kontinuitással volt jelen az iskolázás útján történő társadalmi felemelkedés törekvése.

A kiadvány nem került kereskedelmi forgalomba.

http://eotvoskiado.hu//img/gallery/ujdonsagok/kovacs_sarospatak_borito.jpg

megosztás emailben
Share on Tumblr

Olvasói vélemény

Hozzászólok

spam védelem + spam védelem =

Hozzászólás:

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2020 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó