Főoldal

Kiadvány

Filó Mihály (szerk.)

Tanulmányok az uzsoráról

"Az uzsora, amelyen általában és illetőleg a legtágabb értelemben a gazdaságilag gyengék kizsákmányolását, eshetőleg már kizsákmányolása lehetőségének megteremtését értjük, kezdettől fogva felhívja a jog, éspedig a jog nem egy ágának (a magánjognak, kereskedelmi jognak, közigazgatási jognak s a büntetőjognak) érdeklődését. Ez az érdeklődés lehet passzív: szabad utat engedő, lehet kisebb-nagyobb mértékben aktív: a gazdaságilag gyengék kihasználását tiltó, korlátozó, megfelelő eszközökkel kizárni törekvő. Az érdeklődés mikéntje a legszorosabban összefügg az uralkodó s a törvényhozást befolyásoló tőkekamat-elméletekkel. (…)

Az immár évtizedek óta előretört, s világszerte megerősödött nézet mindinkább aktivitásra ösztönözte a jogot, mert a közvélemény ráeszmélt arra, hogy (…) az uzsora szálai benyúlnak közgazdasági életünkbe, melynek egészséges fejlődését akadályozzák- társas életünkbe, melynek az egyéni függetlenség aláásása által fennállását iparkodnak megingatni,- családi tűzhelyünkbe, melynek keresményét harácsolják el, békéjét zavarják meg és boldogságát dúlják fel."

Angyal Pál

Megvásárolható az Eötvös-pontokban vagy megrendelhető webshopunkon keresztül.

http://eotvoskiado.hu//img/gallery/ujdonsagok/filo_uzsora_borito.jpg

Mentés

megosztás emailben
Share on Tumblr

Olvasói vélemény

Hozzászólok

spam védelem + spam védelem =

Hozzászólás:

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2020 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó