Főoldal

Kiadvány

Tamás Dóra Mária

Bevezetés a jogi terminológiába a terminológus szemüvegén át

Tapasztalataink alapján a fordító-, tolmács- és terminológusképzéseink hallgatói akkor tanulják meg idegen nyelven sikeresen a jogi terminológiát, ha elsőként megismerik és tisztában vannak a magyar jogi terminusok által jelölt fogalmakkal. A jogi ismeretekről szóló bevezető kurzusok általános jogi ismereteket adnak, de nem foglalkoznak kiemelten a jogi terminusok megfeleltetésekor felmerülő olyan fogalmi kérdésekkel, amelyek a nyelvi közvetítők esetében különösen nagy kihívást jelentenek. E könyv a szerző gyakorlati és oktatói tapasztalataira építve ezt a hiány kívánja pótolni. Tartalma és szerkesztése alapján egyértelműen újdonság, mert terminológiai szemléletű tankönyv, amely egyfelől tartalmazza az elméleti megközelítést és annak leírását, másfelől azok átültetését a gyakorlatba, ami a szócikkek gyűjteménye által valósul meg. Bár a jogi terminológia a társadalmi változásokkal együtt változik, mégis biztos vagyok abban, hogy e könyv szemléletmódja tovább él.
Dr. habil. Horváth Ildikó
habilitált egyetemi docens, tanszékvezető
ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék
OFFI Zrt. Fordítási és Tolmácsolási Minősítő Testület elnöke

Tamás Dóra Mária végzettsége szerint jogi szakokleveles gazdasági szakfordító, tanár, konferenciatolmács (EMCI). Gazdasági szakszövegek fordításának terminológiai kérdéseiről címmel 2014-ben jelent meg könyv formájában az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi Programjában írt disszertációja. A TERMIK Terminológiai Kutatócsoport tagja. Kutatási területei: a fordítástudomány és terminológia kapcsolatának vizsgálata, terminológiamenedzsment (terminológiai segédeszközök, különös tekintettel a terminológiai adatbázisokra), terminológiapolitika, terminológiai harmonizációs kérdések, a gazdasági és jogi terminológia vizsgálata. Jelenleg az OFFI Zrt. vezető terminológusa, ahol az IUSTerm jogi és közigazgatási terminológiai adatbázison dolgozik. Az OFFI Zrt-nél töltött elmúlt tíz évben eleinte fordítási és bírósági tolmácsolási feladatokat látott el, majd terminológiai tevékenységet végzett. Az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék egyetemi adjunktusaként az egyetemi mesterképzésben és a szakirányú képzésekben (gazdasági és jogi szakfordító és terminológus, bírósági és hatósági tolmácsképzés, konferenciatolmács-képzés) vesz részt a terminológia mint diszciplína elméleti és gyakorlati tantárgyak formájában történő oktatásában és fejlesztésében.

Ingyenesen letölthető az ELTE Reader oldaláról.

http://eotvoskiado.hu//img/gallery/ujdonsagok/tamas_borito.jpg

megosztás emailben
Share on Tumblr

Olvasói vélemény

Hozzászólok

spam védelem + spam védelem =

Hozzászólás:

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2020 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó