Főoldal

Kiadvány

Kis Kelemen Éva

Korszerű tanulásszervezési módok és módszerek gyakorlati alkalmazása a földrajz tanításában

Kis Kelemen Éva biológia–földrajz szakos tanári diplomáját az ELTE-n szerezte. Húsz éve földrajz vezetőtanár az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban. Nagyon fontosnak tartja a földrajzot a tantárgyak sorában, hiszen az komplex, integráló tudomány, összekapcsolja a társadalom- és természettudomány területét. Alapvető célja, hogy a gyerekek közel kerüljenek a tanultakhoz, és értsék is azt. Ehhez eszköz a tevékenykedtetés, a felfedeztetés, az önálló kutatás élménye. Ezért vezetőtanárként a tanárjelöltek bevezetését is fontosnak tartja  a diákokat erre inspiráló tanári munkába.  

A szakdolgozat a 2015/16-os tanévben készült, az ELTE PPK-n szerzett pedagógus szakvizsga zárásaként. A dolgozat a szerző napi munkájában alkalmazott eljárásai közül tartalmaz néhányat. A különböző szervezési módok alkalmazásának bemutatása mind szaktárgyát tekintve, mind pedagógiai szempontból figyelemreméltó, modellként olvasható, használható. Szakszerű, pontos, ugyanakkor élvezetes leírásai, elemzései más szakos pedagógusok számára is tanulságul szolgálhatnak.


A Takács Etel Pedagógiai Alapítvány kuratóriuma 2015-ben kiadványsorozatot indított azzal a céllal, hogy értékes doktori disszertációkat és szakdolgozatokat hozzáférhetővé tegyen a szélesebb szakmai közösség, illetve az érdeklődő olvasók számára. A megjelentetésre ajánlott értekezések- tisztelegve az alapítvány névadója előtt, akit munkássága két szakterülethez kötött- a nevelés-, illetve a nyelvtudomány területéhez kapcsolódnak. Publikált változatuk (esetleges vitatható részleteikkel, tévedéseikkel együtt) lényegében megegyezik a tudományos fokozathoz vagy egyetemi diplomához vezető értékelési folyamatban szereplő dolgozattal. Minőségüket a doktori iskolák, a képzőhelyek szakemberei fémjelzik. A TEPA reméli, hogy kezdeményezésével hozzájárul a szakmai diskurzusok élénkítéséhez, új kutatógenerációk megismertetéséhez.

Megvásárolható az Eötvös-pontokban vagy megrendelhető webshopunkon keresztül.


http://eotvoskiado.hu//img/gallery/ujdonsagok/kiskelemen_borito.jpg

Mentés

Mentés

megosztás emailben
Share on Tumblr

Olvasói vélemény

Hozzászólok

spam védelem + spam védelem =

Hozzászólás:

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2020 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó