Főoldal

Kiadvány

Kávai Katalin

Cserba Aranka és Márton Imre egyetemre jutása és életpályája (Hagyatékban talált dokumentumok alapján)

Kávai Katalin felsőfokú tanulmányait a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán folytatta, 1991-ben szerzett magyar–történelem tanári diplomát. Sok év tanítás után egyre jobban érdekelte a fejlesztő munka, ezért 2010-ben beiratkozott Kecskeméten a fejlesztő-differenciáló szakpedagógusi képzésre, ahol 2012-ben sikeres szakvizsgát tett. Még abban az évben jelentkezett az ELTE neveléstudományi MA szakára. Itt kezdett foglalkozni pedagógiatörténettel. Jelenleg egy Bács-Kiskun megyei község általános iskolájában tanít hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő és nevelőszülőknél élő gyermekeket. Olvasás-írásból és matematikából felzárkóztató kreatív foglalkozásokat tart felső tagozatos diákoknak. Tervei között szerepel további neveléssel, oktatással foglalkozó dokumentumok feltárása, elemzése.   

A szerző pályaválasztását meghatározóan befolyásolta pedagógus nagyszüleinek példája. Tanulmányaikra és alkotó tanári tevékenységükre vonatkozó dokumentumaikat megőrizte. Feldolgozásukhoz az ELTE neveléstudományi mester szakán kapott ösztönzést és módszereket: szakdolgozatában a dokumentumok egy körének, nagyapjának és nagyanyjának középiskolai és egyetemi tanulmányait bemutató értesítőket, leckekönyveket stb. elemezte, majd megrajzolta a két pedagógus pályaképét. Eredményei érdekes tükörképét mutatják a 20-as évek tanárképzésének, illetve a II. világháború előtt diplomát szerzett, első generációs értelmiségi tanárok beilleszkedését a 40-es, 50-es évek iskolai világába. A szakdolgozat arra is példa, hogy a mikrovilág beemelése a kutatásokba hasznos adalékokkal gazdagíthatja neveléstörténeti tudásunkat az adott korszakról.

A Takács Etel Pedagógiai Alapítvány kuratóriuma 2015-ben kiadványsorozatot indított azzal a céllal, hogy értékes doktori disszertációkat és szakdolgozatokat hozzáférhetővé tegyen a szélesebb szakmai közösség, illetve az érdeklődő olvasók számára. A megjelentetésre ajánlott értekezések- tisztelegve az alapítvány névadója előtt, akit munkássága két szakterülethez kötött- a nevelés-, illetve a nyelvtudomány területéhez kapcsolódnak. Publikált változatuk (esetleges vitatható részleteikkel, tévedéseikkel együtt) lényegében megegyezik a tudományos fokozathoz vagy egyetemi diplomához vezető értékelési folyamatban szereplő dolgozattal. Minőségüket a doktori iskolák, a képzőhelyek szakemberei fémjelzik. A TEPA reméli, hogy kezdeményezésével hozzájárul a szakmai diskurzusok élénkítéséhez, új kutatógenerációk megismertetéséhez.

Megvásárolható az Eötvös-pontokban vagy megrendelhető webshopunkon keresztül.


http://eotvoskiado.hu//img/gallery/ujdonsagok/kavai_borito.jpg

megosztás emailben
Share on Tumblr

Olvasói vélemény

Hozzászólok

spam védelem + spam védelem =

Hozzászólás:

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2020 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó