Főoldal

Kiadvány

Károly Krisztina - Homonnay Zoltán (szerk.)

A tanulás és a tanítás értékelése

A Diszciplínák tanítása- a tanítás diszciplínái lektorált tanulmánykötet-sorozatunk 4. száma A tanulás és a tanítás értékelése címet viseli, és olyan tanulmányokat tartalmaz, amelyek témája napjaink gondolkodását talán leginkább foglalkoztatják a területen: az értékelés felelősségének és sokszínűségének problematikája, a szakterülethez kapcsolódó kutatási programok (pl. az MTA Szakmódszertani kutatási programja) legjelentősebb vállalásai és lehetőségei, a tanulói és a tanári kompetenciamérések buktatói, a tanári önértékelés és önfejlesztés mikéntjei, valamint a sajátos problémákat felvető szakterületek (mint pl. a művészeti tárgyak és a könyvtári környezetben végzett mérések/értékelések) megoldásra váró feladatai.
Az osztatlan tanárképzés nyomán (is) jelentkező értékelési/mérési kérdések igen sokrétű, elágazó problémakör. Az óvodától az egyetemi diplomáig folyamatosan értékeljük diákjainkat, különféle mérési technikákkal minősítve teljesítményüket. Korunk társadalmi és technikai változásai nyomán azonban a diákok érdemi értékelésének ma már nem az ismeretanyag puszta visszaadását kell mérnie, hanem a gondolkodási folyamatok mélységét, eredetiségét, tisztaságát. Ehhez szorosan kapcsolódik a tanári munka és kompetencia értékelése, amely a pedagógus-életpályamodell bevezetésével különösen aktuálissá vált. Ezek alapelveihez és módszertanához remélünk e kötet révén közelebb jutni.

Ingyenesen olvasható és letölthető az ELTE Reader online könyvtárból.

http://eotvoskiado.hu//img/gallery/ujdonsagok/Diszciplinak4_borito.jpg

megosztás emailben
Share on Tumblr

Olvasói vélemény

Hozzászólok

spam védelem + spam védelem =

Hozzászólás:

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2020 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó