Főoldal

Kiadvány

Tar Éva

Fonológiai fejlődés, variabilitás, beszédhanghibák

A gyermek a fonológiai fejlődés évekig tartó folyamatában sajátítja el a lexikális elemek kimondásához szükséges nyelvi tudást. A környezetében elhangzó beszédet és a saját beszédét is egyre komplexebb módon dolgozza fel, a szóalakok kiejtésében egyre pontosabban követi a felnőttek beszédét, a kiejtéshez szükséges beszédszervi működései pedig mind koordináltabbak lesznek. Néha azonban az elsajátítás folyamatát különböző tényezők akadályozzák, aminek eredményeképp a gyermek beszéde nem felel meg az életkor alapján elvárhatónak; e heterogén természetű kommunikácós zavart a beszédhanghibák ernyőterminussal jelöli a szakirodalom. A gyermeki beszéd variabilitása olyan jelenség, amely a tipikus és az atipikus fejlődésmenetet egyaránt jellemzi: a fonológiai fejlődés kezdetén a beszédprodukció meglehetősen variábilis, de az instabilitás a beszédhanghibák egyes típusaiban is kritikus sajátosság. Bár a fent vázolt témakörök szakirodalma bőséges, a három területet egymással összefüggésben tárgyaló írás magyar nyelven nem jelent még meg.
A jelen kötet célja a fonológiai elsajátítás tipikus menetére és az ismeretlen eredetű beszédhanghibák problémakörére fókuszáló korszerű tudományos eredmények bemutatása, valamint annak vizsgálata, hogy milyen módszerekkel tárható fel és miként értelmezhető a gyermeken belüli variabilitásnak a fonológia tipikus és atipikus elsajátítása során egyaránt megfigyelhető jelensége.

Ingyenesen olvasható és letölthető az ELTE Reader online könyvtárból.

http://eotvoskiado.hu//img/gallery/ujdonsagok/tareva_borito.jpg

megosztás emailben
Share on Tumblr

Olvasói vélemény

Hozzászólok

spam védelem + spam védelem =

Hozzászólás:

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2020 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó