Főoldal

Kiadvány

Sik Domonkos

Válaszok a szenvedésre

Szolidaritás nélkül semmilyen emberi társulás sem képzelhető el, hiszen a szenvedés pillanataiban sokan szorulnak rá társaik materiális vagy szimbolikus segítségnyújtására. Egy társadalomban a másokért hozott erőfeszítések és áldozatok elvárásrendszere pontosan kijelöli a segítés normatív kereteit. A modernizáció következtében a szenvedésre adott közösségi válaszokat fokozatosan felváltották a társadalombiztosítás logikáján alapuló szakértői intézmények. A globális információs társadalom kialakulásával párhuzamosan azonban ezek is válságba kerültek. Az így előállt helyzetben az az egyik legfontosabb kérdés, hogy a felbomló rendszer helyét képes-e átvenni a hálózati szolidaritás flexibilis formája, vagy a diszfunkcionalitás és dezintegráció tapasztalata válik meghatározóvá. A kérdés megválaszolásához azokat a helyzeteket kell elemeznünk, amelyekben eldől, hogy a szenvedés különböző formáihoz adekvát segítési gyakorlatok kapcsolódnak-e. E vizsgálódás során egyrészt annak a megértése kulcsfontosságú, hogy a szenvedés maga látható-e a társadalom tagjai számára, vagy azt prekoncepciók takarják el előlük. Másfelől azt is meg kell tudnunk, hogy a szenvedés visszahat-e társadalmi folyamatokra, vagy pedig észlelői közönyösek maradnak irányában.

Ingyenesen olvasható és letölthető az ELTE Reader online könyvtárból.

http://eotvoskiado.hu//img/gallery/ujdonsagok/Sik_Valaszok_szenvedesre_borito.jpgkísérletet, hogy az előítéletektől és eldologiasodástól egyaránt mentes szolidaritás feltételeit rekonstruálja, és felvázolja egy a késő modernitás társadalmi szenvedéseit kezelni képes szociális munka körvonalait.

megosztás emailben
Share on Tumblr

Olvasói vélemény

Hozzászólok

spam védelem + spam védelem =

Hozzászólás:

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2020 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó