Főoldal

Kiadvány

Hack Péter–Horváth Georgina–Király Eszter

Kodifikációs kölcsönhatások

Tanulmányok Király Tibor tiszteletére

Az elmúlt években három nagy kódex született, amelyek a bűnügyi tudományok által vizsgált területeket szabályozzák, és egy negyedik megalkotása jutott el az előkészítés utolsó szakaszába. 2012-ben az országgyűlés elfogadta a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvényt, továbbá új Büntető Törvénykönyv is született: a 2012. évi C. törvény. A törvényhozó 2013-ban alkotta meg az új büntetés-végrehajtási kódexet, azaz a 2013. évi CCXL. törvényt. 2016-ban pedig már az új büntetőeljárási törvény első szövegtervezetei is megjelentek.
A kriminális magatartásokra adott törvényhozói reakciók ideális esetben összehangolt, egymással kölcsönhatásban lévő jogalkotási lépések rendszereként születhettek volna meg. Jelen tanulmánykötet azt vizsgálja, hogy sikerült-e ezt az összhangot megteremteni vagy sem.
A kötetben megjelenő tanulmányok egy része 2015-ben, az ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszéke és Tudományos Diákköre által szervezett konferencián elhangzott előadásokra épül. A konferencián a szervezők köszöntötték az akkor 95 éves Király Tibor akadémikust, akinek munkássága iskolát teremtett a bűnügyi tudományok komplex megközelítésében. Király professzor évtizedekig a büntető eljárásjogi tanszék oktatója volt, aktív szerepet vállalt szinte valamennyi magyar büntető eljárásjogi, büntetőjogi kodifikációban a 20. század második felében. Publikált a szabálysértések kérdéskörében, aktívan részt vett a kriminológia magyarországi oktatásának megindításában, elnöke volt a Magyar Kriminológiai Társaságnak. Király Tibor személyében a magyar bűnügyi tudományok olyan példamutató tudósát tisztelhetjük, aki jogásznemzedékek számára tette természetessé, hogy a "büntetőügy sorsától emberek sorsa függ".

http://eotvoskiado.hu//img/gallery/ujdonsagok/hack_kiraly_borito.jpg

megosztás emailben
Share on Tumblr

Olvasói vélemény

Hozzászólok

spam védelem + spam védelem =

Hozzászólás:

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2020 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó