Főoldal

Kiadvány

Dr. Géczi-Laskai Judit

Kézművesség

Technika, életvitel és gyakorlat jegyzet

A Nemzeti alaptanterv "Életvitel és gyakorlat"-nak, a Kerettanterv "Technika, életvitel és gyakorlat"-nak nevezi a több évszázados hagyományokkal rendelkező tantárgyat. Fellelhető szakirodalma, tantárgypedagógiája napjainkra javarészt elavult, módszertana a mai iskolai igényeket csak részben tudja kielégíteni. A téma oktatásához korábban megjelent felsőoktatási jegyzetek (rész)összegzéseként, illetve kiegészítő megújításaként született a Kézművesség c. segédanyag. 

A jegyzet a "Vizuális kultúra" műveltégterület részét képező "Tárgy- és környezetkultúra" tárgykör tartalmaihoz is igazodni kíván. Nem titkolt célja az is, hogy a jelenlegi tanító szakos hallgatók alapismereteit pótolja, hiszen a tantárgy az 1990-es évek eleje óta sok változáson ment át.
A jegyzet két fő részre tagolódik. Az első részben a vázlatos a tantárgytörténeti kitekintést követően a releváns neveléslélektani utalások és metodikai hivatkozások a tantárgy speciális célrendszerét veszik alapul. Ez a rész továbbá a jól kihasználható tantárgyköziséget is igyekszik bemutatni.
A második részben az alsó tagozat 1–4. évfolyamán szerepeltethető kipróbált kézművestechnikák kerülnek a fókuszba.
A jegyzet olyan kérdésekre is választ ad, mint hogy fő- vagy melléktantárgy-e a tantárgyunk, melyek a fő célkitűzései és tevékenységei, és mit szükséges feltétlenül tudnia a kézművességről egy leendő tanítónak.

Ingyenesen olvasható és letölthető az ELTE Reader online könyvtárból.http://eotvoskiado.hu//img/gallery/ujdonsagok/geczi_laskai_borito.jpg

megosztás emailben
Share on Tumblr

Olvasói vélemény

Hozzászólok

spam védelem + spam védelem =

Hozzászólás:

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2020 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó