Főoldal

Kiadvány

Novák Sára Nelli

Gyermeksors Móricz Zsigmond ÁRVÁCSKA című regényében

Novák Sára 2018-ban szerzett tanítói diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító-és Óvóképző Karán. Tanítói pályáját a 2018/2019-es tanévben a Zugligeti Általános Iskolában kezdte meg, s jelenleg is ott tanít. Irodalmi érdeklődése az általános és középiskolában bontakozott ki, majd egyetemi évei alatt elmélyült. Egy három féléven át tartó irodalmi kurzuson nemcsak új ismeretekkel és látásmóddal lett gazdagabb, hanem modern elemzési lehetőségeket is megismert. Ezeket használta fel a Gyermeksors Móricz Zsigmond Árvácska című regényében című szakdolgozatában, amelyet 2018 májusában védett meg.


A szerző szakdolgozatában annak szemléltetésére vállalkozott, hogy egy-egy irodalmi műnek sokféle olvasata lehet, s a változatos megközelítésmódok közelebb visznek az alkotás lényegének felismeréséhez, megértéséhez. Tételének illusztrálására Móricz Zsigmond ismert és kedvelt kisregényét, az Árvácskát választotta. A regényt kézenfekvő lenne az író életeseményeivel összefüggésben szerzőközpontúan elemezni, illetve a történet erős társadalomkritikai vonulatát bemutatni. Novák Sára azonban tudatosan túllép ezeken a közkeletű (s az iskolában is preferált) értelmezéseken, és a kisregényt öt eltérő szempont felől próbálja "megfejteni": foglalkozik a nevek sorsalakító hatásaival, a szakralitás jelenlétével, elemzi a regény nőalakjait, a különféle nyelvhasználatok mibenlétét és hatásait, végül kitér a narráció lehetőségeire. Írása meggyőzően bizonyítja a sok szempontú értelmezés művet és olvasót gazdagító hatását.

http://eotvoskiado.hu//img/gallery/ujdonsagok/Novak_borito.jpg

megosztás emailben
Share on Tumblr

Olvasói vélemény

Hozzászólok

spam védelem + spam védelem =

Hozzászólás:

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2020 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó