Főoldal

Kiadvány

Mesterházi Zsuzsa – Szekeres Ágota

A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése

Ez az egyetemi tankönyv az 1998-ban megjelent és a hallgatók generációi által használt, azonos című tankönyv teljes körű átdolgozásával jött létre. A tankönyv az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának szakmai irányításával készült mindazon hallgatók számára, akik a Gyógypedagógia szak keretében a Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon folytatják tanulmányaikat a hazai egyetemeken. A tankönyv ennek a szakiránynak a legkorszerűbb alapismereteit tartalmazza.
A tankönyv egyes fejezeteinek kidolgozásában huszonöt szerző vett részt, akik a szerkesztőkkel együtt a szakterület elméletének és gyakorlatának tapasztalt szakemberei (egyetemi oktatók és kutatók, illetve gyakorlati intézmények vezetői). A készülő fejezeteket műhelymunka keretében vitatták meg, ami lehetővé tette, hogy a közös tankönyvi koncepció keretei között az egyes szerzők saját felfogásukat is érvényesíthessék.
A kötet gondot fordít a tanulási nehézségek kialakulását befolyásoló tényezők bemutatására (az atipikus egyéni fejlődés, a család helyzete, a nevelési intézmények és a szociális ellátórendszer szerepe), illetve a nevelési és terápiás folyamatok intézményes szervezésének és hatásainak áttekintésére. Súlyponti szerepet kap a biográfiai megközelítés: ezen belül kiemelten az iskoláskori nevelés folyamatainak bemutatása, kitekintéssel egyéb életkori szakaszokra (különösen a tanulási akadályozottság kisgyermekkori prevenciójára, valamint az érintett személyek felnőttkori szociális és rehabilitációs ellátására és életvezetésére). Meghatározó szempontunk és szándékunk továbbá az együttnevelés pedagógiai lehetőségeinek bemutatása, és ezzel a befogadó (inkluzív) iskola és a befogadó társadalmi környezet kialakulásának elősegítése.

Főbb témakörök: A tanulásban akadályozottak pedagógiája a gyógypedagógia tudomány rendszerében; a szakterülethez tartozó alapfogalmak interdiszciplináris értelmezése; 

a tudományos terminológia változásai; a tanulási nehézségek megjelenési formái; a tanulási akadályozottság eltérő egyéni állapotai, valamint az egyéni és csoportos gyógypedagógiai intervenció neveléselméleti és módszertani kérdései a legújabb kutatási eredmények alapján; a főbb képességnevelési területek elméleti alapjai; az iskolai nevelést szabályozó dokumentumok; a szakterületet érintő aktuális köznevelési jogszabályok; egyes témakörökben nemzetközi összehasonlító adatok és álláspontok.

>>> Megvásárolható az E-ÖTVÖS könyvesboltban és webáruházban.

http://eotvoskiado.hu//img/gallery/ujdonsagok/mesterhazi_borito2.jpg

megosztás emailben
Share on Tumblr

Olvasói vélemény

Hozzászólok

spam védelem + spam védelem =

Hozzászólás:

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2020 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó