Főoldal

Kiadvány

Mesterházi Zsuzsa – Szekeres Ágota

A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése

(rezümé)

Ez az egyetemi tankönyv az 1998-ban megjelent és a hallgatók generációi által használt azonos című tankönyv teljes körű átdolgozásával jött létre. A tankönyv az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar szakmai irányításával készült mindazon hallgatók számára, akik a Gyógypedagógia szak keretében a Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon folytatják tanulmányaikat a hazai egyetemeken.
– A tankönyv ennek a szakiránynak a legkorszerűbb alapismereteit tartalmazza.
Főbb témakörök: A Tanulásban akadályozottak pedagógiája a gyógypedagógia tudomány rendszerében; a szakterülethez tartozó alapfogalmak interdiszciplináris értelmezése; a tudományos terminológia változásai; a tanulási nehézségek megjelenési formái (tanulási gyengeség, a tanulási zavarok és a tanulási akadályozottság); a tanulási akadályozottság eltérő egyéni állapotai, valamint az egyéni és csoportos gyógypedagógiai intervenció neveléselméleti és módszertani kérdései a legújabb kutatási eredményeik alapján; a főbb képességnevelési területek elméleti alapjai; az iskolai nevelést szabályozó dokumentumok; a szakterületet érintő aktuális köznevelési jogszabályok; egyes témakörökben nemzetközi összehasonlító adatok és álláspontok.
Tartalmi koncepció: A tanulási nehézségek kialakulását befolyásoló tényezők bemutatása (az atipikus egyéni fejlődés, a család helyzete, a nevelési intézmények és a szociális ellátó rendszer szerepe); a nevelési és terápiás folyamatok intézményes szervezése és ezek hatása. A koncepció súlyponti kérdése a biográfiai megközelítés: kiemelten az iskoláskori nevelés folyamatainak bemutatása, emellett kitekintés egyéb életkori szakaszokra (különösen a tanulási akadályozottság kisgyermekkori prevenciója, valamint az érintett személyek felnőttkori szociális és rehabilitációs ellátása és életvezetése); meghatározó szempont és szándék az együttnevelés pedagógiai lehetőségeinek bemutatása, és ezzel a befogadó (inkluzív) iskola és a befogadó társadalmi környezet kialakulásának elősegítése.

Szerzők és szerkesztők: A tankönyv egyes fejezeteinek kidolgozásában húsz szerző vett részt, akik a szerkesztőkkel együtt a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakterület elméletének és gyakorlatának tapasztalt szakemberei (egyetemi oktatók és kutatók, illetve gyakorlati intézmények vezetői), akik műhelymunka jelleggel vitatták meg a készülő fejezeteket. Ez a munkamód tette lehetővé, hogy a közös tankönyvi koncepció keretei között az egyes szerzők érvényesíthessék saját felfogásukat.

http://eotvoskiado.hu//img/gallery/ujdonsagok/mesterhazi_borito.jpg

megosztás emailben
Share on Tumblr

Olvasói vélemény

Hozzászólok

spam védelem + spam védelem =

Hozzászólás:

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2019 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó