Főoldal

Kiadvány

Szentgáli-Tóth Boldizsár

Hogyan tovább, kétharmad?

A minősített többségű törvényalkotás múltja, jelene, jövője Magyarországon

A sarkalatos törvényekről gyakran olvashatunk az alkotmányjogi irodalomban, vizsgálatuk azonban mindig csak egy-egy aspektusra koncentrál. Szentgáli-Tóth Boldizsár új könyvének célja az, hogy minél teljesebben feltérképezze a minősített többségű jogalkotáshoz kapcsolódó jogi problémákat és az ezekre adható válaszokat. A szerző megközelítésmódjának újszerűsége abban áll, hogy a korábbi diszkussziókhoz képest szélesebb perspektívába helyezve, több releváns nézőpontot figyelembe véve foglalkozik a kérdéskörrel.
Önálló jogforrási kategóriát képez-e a sarkalatos törvény? Felhívható-e a sarkalatos törvény az egyszerű törvény alkotmányossági felülvizsgálata során? Ellentmondhat-e az egyszerű törvény egy minősített törvénynek? Meddig terjed a minősített törvényalkotásra vonatkozó alkotmányos felhatalmazás? Az egyszerű törvény módosíthatja-e a sarkalatos törvényt? Az egyszerű törvény tartalmazhat-e sarkalatos rendelkezéseket, illetve fordítva? Létezik-e bármiféle hierarchia a sarkalatos és az egyszerű törvények között?
Van-e létjogosultsága a sarkalatos törvényeknek, melyek e koncepció előnyei és hátrányai?
Kötetünk méltán tarthat számot mindazok érdeklődésére, akiket ezek és a hozzájuk kapcsolódó további kérdések foglalkoztatnak, akár döntéshozóként, akár gyakorlati vagy elméleti szakemberként, akár pedig jogászhallgatóként vagy pusztán a témakört jobban megismerni vágyó, érdeklődő olvasóként.

Ingyenesen olvasható és letölthető az ELTE Reader online könyvtárból.

http://eotvoskiado.hu//img/gallery/ujdonsagok/szentgali_borito.jpg

megosztás emailben
Share on Tumblr

Olvasói vélemény

Hozzászólok

spam védelem + spam védelem =

Hozzászólás:

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2020 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó