Főoldal

Kiadvány

Bóna Judit – Horváth Viktória (szerk.)

Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után

Az anyanyelv-elsajátítással foglalkozó kutatások elsősorban az első három életévet vizsgálják, pedig sok fontos változás történik hároméves kor után is, egészen a kamaszkor végéig. A jelen tanulmánykötet óvodáskortól kamaszkorig elemzi a magyar gyermekek beszéd- és nyelvfejlődésének sajátosságait. Vizsgálja a gyermeki artikuláció sajátosságait, a fonológiai és
a morfológiai tudatosság kialakulását, a szókincs bővülését, a beszédtervezési folyamatok jellemzőit és a pragmatikai kompetencia fejlődését is. Kitér az atipikus fejlődésű gyermekek beszédére, illetve arra is, hogy milyen mintával találkoznak a gyermekek- legyen szó akár a tanárok szóhasználatáról, akár a gyermekirodalmi szövegek nyelvezetéről. A tanulmányok szerzői Magyarország különböző felsőoktatási intézményeiből és az MTA Nyelvtudományi Intézetéből kerültek ki.
Amint azt a bemutatott témák is jelzik, a hároméves kor utáni anyanyelvi fejlődést a kötet szerzői nagyon változatos módokon közelítik meg. A szerkesztők bíznak abban, hogy a tudományos közösség mellett a gyakorlati szakemberek (gyógypedagógusok, logopédusok, gyermekpszichológusok) és a szülők is sok hasznos információt kapnak a gyermekek nyelvi fejlődéséről.

Ingyenesen olvasható és letölthető az ELTE Reader online könyvtárból.

http://eotvoskiado.hu//img/gallery/ujdonsagok/bona_markosorozat_borito.jpg

megosztás emailben
Share on Tumblr

Olvasói vélemény

Hozzászólok

spam védelem + spam védelem =

Hozzászólás:

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2020 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó