Főoldal

Kiadvány

Gellér Balázs – Ambrus István – Vaskuti András

A magyar büntetőjog általános tanai II. – Büntetéstan

(A büntetőjogi jogkövetkezmények tana)

A magyar büntetőjog általános tanai I. című könyvünknek a bevezető tanokat és a bűncselekménytant feldolgozó részét követően most a második kötetet nyújtjuk át az olvasónak, mely a büntetéstant tárgyalja. Munkánkban alapvetően követtük a kapcsolódó büntetőjogi tankönyvírás hagyományait, így a büntetőjogi jogkövetkezmények elméleti kérdéseit, a büntetés jogalapját és célját, az egyes büntetési és intézkedési nemeket, a büntetéskiszabást, a mentesítést és a fiatalkorúak szankciós szabályait egyaránt bemutatjuk a kötetben.
A tradicionálisnak mondható rendszerezés mellett ugyanakkor számos helyen újszerű megközelítést alkalmaztunk. Így a korábbi tankönyv- és kommentár-irodalomban olvashatónál mélyrehatóbban tekintjük át például a büntetés fogalmát a jogirodalomban és a nemzetközi bíróságok gyakorlatában, az életfogytig tartó szabadságvesztés emberi jogi vonatkozásait, a korporális büntetések tilalmát, valamint a ne bis in idem elvének szankciótani vetületeit. Szintén a szokásosnál nagyobb terjedelemben foglalkozunk a szankciók ún. együttalkalmazási tilalmaival, továbbá bevezetjük és saját kutatásunkon alapuló rendszerezéssel alkalmazzuk a szankciórendszerre a diszpozivitás és a kógencia kategóriáit.
Reméljük, hogy e kötet nem csupán a büntetőjogot elsajátítani óhajtó joghallgatók tankönyve lesz, hanem a szankciós szabályokkal munkájuk során foglalkozó elméleti és gyakorlati jogászok kézikönyvéül is szolgálhat. Ezen az úton halad tehát tovább az "ELTE iskola", és bízunk abban, hogy hamarosan a büntetőjog különös részének feldolgozásával válhat teljessé a sorozatunk.

>> Megvásárolható az E-ÖTVÖS könyvesboltban és webáruházban.http://eotvoskiado.hu//img/gallery/ujdonsagok/geller_magyarBJ_borito_II_2019.jpg

megosztás emailben
Share on Tumblr

Olvasói vélemény

Hozzászólok

spam védelem + spam védelem =

Hozzászólás:

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2020 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó