Főoldal

Kiadvány

Vámos Ágnes – Vass Vilmos

Új megközelítések a tanulásról és a tanításról

Az Új megközelítések a tanulásról és a tanításról című szöveggyűjtemény az Eötvös Loránd Tudományegyetem "Önálló lépések a tudomány területén" TÁMOP-4.2.2./B-10/1-2010- 0030 programja keretén belül készült el. Ennek megfelelően a címben szereplő új megközelítés a tanulás és tanítás témakörét nemzetközi perspektívába helyezi (Hongkong, Oroszország, Finnország, Anglia, India), a tanulmányok szerzői az adott téma jeles, nemzetközileg elismert szakértői.
A szöveggyűjtemény két tematikus egységben (Tanulás változó térben és Pedagógusképzés- Pedagógus professzió) hat tanulmányt tartalmaz. A tanulmányok az expanzív tanuláselméletre, valamint a vele kapcsolatos kutatásokra és kritikákra; az akciókutatás és az intézményvezetési stratégiák pedagógusi hatékonyságban betöltött szerepére; a tanulás és tanítás nézőpontjából az újmédiumok jellemzőire; a konstruktivizmus irányzataira és tanárképzésben történő alkalmazhatóságára; a kulcskompetenciák tantervi értékelésének helyzetére, nemzetközi trendjeire; illetve egy indiai helyi ellenőrzés gyakorlatára fókuszálnak.
A szöveggyűjtemény elsősorban a Neveléstudományi Doktori Iskolák doktoranduszai és oktatói számára készült, ám nagy haszonnal forgathatják a neveléstudományi mesterképzés hallgatói, a pedagógusképzésben érintettek és a téma iránt érdeklődők egyaránt.

http://eotvoskiado.hu//img/gallery/ujdonsagok/VASS_borito.jpg

megosztás emailben
Share on Tumblr

Olvasói vélemény

Hozzászólok

spam védelem + spam védelem =

Hozzászólás:

Andor teszt\r\nsortörések javítva az emailben\r\nmég az ékezetek vannak

2013.12.10 15:44

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2020 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó