Főoldal

Kiadvány

Ollé János

Digitális állampolgárság az információs társadalomban

Nemzetközi keretek között az elmúlt években bontakozott ki egy olyan felfogás, amely szerint a digitális világban tevékenykedő, interakciókban és kommunikációs helyzetekben megjelenő egyének az úgynevezett "digitális állampolgárság" keretei között végzik mindennapos feladataikat, ez van hatással szabadidős tevékenységeikre, kapcsolattartó és ismeretközlő cselekedeteikre is. A köztudatban a digitális állampolgárságnak kétféle fogalmi értelmezése él egymással párhuzamosan. Az egyik megközelítés foglalja magában az állampolgárok tevékenységének digitális támogatását, kiegészítését, a másik megközelítés keretében pedig a digitális és az online világban állampolgárrá váló egyének tevékenységére összpontosítunk. Jelen kötet szerzői ez utóbbi megközelítés alapján tárgyalják a fent vázolt fogalmat.
A digitális állampolgárság jelenségét vizsgáló első hazai kutatócsoport (ELT E PPK, Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport) egy olyan modellt alkotott, amelyben három kulcskompetencia (kommunikáció és eszközhasználat; tevékenység és viselkedés; értékteremtés és produktivitás) mentén a következő tíz részterületen azonosította a digitális állampolgárság mibenlétét: digitális kommunikáció, digitális hozzáférés, digitális eszközhasználat, digitális egészség, digitális én-megjelenítés, digitális együttélés, értékteremtés, produktivitás, időgazdálkodás, tartalom-menedzsment.
A kötetben olvasható tanulmányok e modell árnyalt bemutatására és az ehhez kapcsolódó
nagymintás empirikus vizsgálat eredményeinek neveléstudományi értelmezésére vállalkoznak.

http://eotvoskiado.hu//img/gallery/ujdonsagok/olle4_borito.jpg

megosztás emailben
Share on Tumblr

Olvasói vélemény

Hozzászólok

spam védelem + spam védelem =

Hozzászólás:

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2020 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó