Főoldal

Kiadvány

SCHEIN GÁBOR – SZŰCS TERI

„Zsidó” identitásképek a huszadik századi magyar irodalomban

A mai magyar társadalom hétköznapi nyelvhasználatának különböző szintjein- éppen úgy, mint a társadalomtudományokban, a privát és a nyilvános szférában- a legnehezebben kezelhető szavak közé tartozik a "zsidó". Alig feltérképezett örvénylése személyiség- és társadalompszichológiai, történeti, szociális, jogi, esztétikai, testtudati aspektusokat érint- és nincs olyan területe a társadalmi életnek, ahol felbukkanása kizárható volna.

Kötetünk kiindulópontjául az a tapasztalat szolgált, hogy a "zsidóhoz" tartozó képzetek identifikációs mintázatokba rendeződnek, kapcsolatba kerülnek más identifikációs tényezőkkel, megmutatkozásuk azoktól elválaszthatatlan. Amikor tanulmánykötetünket terveztük, az volt a célunk, hogy példákon keresztül váljék láthatóvá, hogy a 20. századi és a kortárs magyar irodalomban milyen identifikációs mintázatokba ágyazódnak és miként jelennek meg a különböző "zsidó" identitásképek, milyen retorikai, poétikai eljárások viszik őket színre.

Kötetünkben olyan tanulmányok olvashatók, amelyek a "zsidó" irodalmi reprezentációival foglalkoznak. A szerzők munkái állításaikban, szemléletük sokféleségében, kérdéseik jellegében és szakmai apparátusukban aligha hozhatók közös nevezőre. Ennek is köszönhető, hogy együttesen meglehetősen pontos képet nyújtanak az identifikációs konstrukciók összetettségéről, belső feszültségéről.


http://eotvoskiado.hu//img/gallery/ujdonsagok/szucs_borito.jpg

megosztás emailben
Share on Tumblr

Olvasói vélemény

Hozzászólok

spam védelem + spam védelem =

Hozzászólás:

Örülök, hogy megjelent ez a sokat ígérő kötet!\r\nKelemen Jimmy

2014.02.19 11:33

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2020 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó