Főoldal

Kiadvány

Mikonya György

Az európai egyetemek története (1230–1700)

Ez a monográfia- egy tervezett sorozat első köteteként- arra tesz kísérletet, hogy interdiszciplináris megközelítésben, a legújabb kutatási eredményeket felhasználva mutassa be az európai egyetemek kialakulásának körülményeit és fejlődésüket, a felvilágosodás koráig.

Az egyetemek és az egyházak az európai kultúra évszázadok óta folyamatosan létező meghatározó tényezői, melyek közös tulajdonsága, hogy állandóan válságokkal és reformokkal kellett számolniuk. Az egyetemek kiérlelt konfliktuskezelési gyakorlatuk és az e téren szerzett tapasztalataik következtében a legfontosabb társadalmi stabilitást és folytonosságot biztosító tényezők lettek. Az egyetemeknek további fontos sajátosságuk mindenkori privilegizált helyzetük- a kezdetektől napjainkig mindig is a figyelem középpontjában álltak.

Az európai egyetemek mintegy nyolcszáz éves történetében az egyik legfontosabb feladat a tudás és az erények átszármaztatása, az erkölcsi, társadalmi és vallási normák átadása, valamint egy akadémiai képzettséget igénylő hivatásra való felkészítés volt. Az egyetem történetének változása lényegében e legfőbb feladatok megvalósításában jelentkező hangsúlyok elmozdulását jelenti, amit általában a társadalmi elit szokott kezdeményezni és végrehajtani. Ennek az összetett, törésektől sem mentes fejlődési folyamatnak fontos, független térként is elhatárolódó színhelyei az egyetemek, amelyek mintegy katalizátorként felfogják, és irányzatokká, szellemi produktumokká alakítják e sokféle összetevőjű társadalmi és környezeti hatásokat.

Az egyetemeknek mindenkor meg kellett találniuk az optimális arányt az újítások és a tradíció őrzése között, ennek gyakorlati megnyilvánulása pedig nem más, mint a kontinuitás és a diszkontinuitás dinamikájának megnyilvánulása. A monográfia ennek a folyamatnak a részleteit, az ok-okozati összefüggéseket és a változások csomópontjait, trendjeit ismerteti.

http://eotvoskiado.hu//img/gallery/ujdonsagok/mikonya_borito.jpg

megosztás emailben
Share on Tumblr

Olvasói vélemény

Hozzászólok

spam védelem + spam védelem =

Hozzászólás:

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2020 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó