Főoldal

Kiadvány

Kelemen János

Normák, cselekvés, társadalom. Orthmayr Imre hatvanadik születésnapjára

Orthmayr Imre az ELTE BTK Általános Filozófia (korábban Társadalomfilozófia és Etika) Tanszékének vezetője 2013-ban töltötte be hatvanadik évét. E kötet tanulmányait ebből az alkalomból az ő tiszteletére írták kollégái, barátai és tanítványai.
Orthmayr Imre diplomájának megszerzése óta mindig ezen a tanszéken oktatott, és szigorú következetességgel, rendkívüli igényességgel egy jól meghatározott témakörben folytatta kutatásait. Tanulmányai a társadalom- és történelemfilozófia, az etika és
a cselekvéselmélet egymással összefüggő alapkérdéseit tárgyalják, s az analitikus módszer egzakt technikai eszközeinek segítségével fejtik ki az általa javasolt megoldásokat. Tanári tevékenységét mindig is ugyanaz a szigor és igényesség jellemezte, mint írásait. Filozófusok nemzedékei nevelkedtek az általa képviselt szellemben.
A kötetben közölt írások Orthmayr Imre kutatási területeit tükrözve az általános társadalomelmélet és a cselekvéselmélet kérdéseivel foglalkoznak, és ezekkel összefüggésben érintik a normatív logika problémáit is. A kérdésfeltevések pontosságában, az érvelés logikájában, a gondolatmenet világosságában ugyanaz az igényesség jellemzi őket, mint Orthmayr Imre munkásságát.

http://eotvoskiado.hu//img/gallery/ujdonsagok/orthmayr_borito.jpg

megosztás emailben
Share on Tumblr

Olvasói vélemény

Hozzászólok

spam védelem + spam védelem =

Hozzászólás:

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2020 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó