Főoldal

Kiadvány

Juhász Dezső

Kérdések és válaszok a nyelvtudományban. Jelen, múlt, jövő

Válogatás Kiss Jenő tanulmányaiból 2.

Kiss Jenő akadémikus, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének professor emeritusa, 2013-ban töltötte be hetvenedik életévét. Gazdag munkássága számos egyetemi, akadémiai és egyéb tudományos közéleti területre terjedt, illetőleg terjed ki. Többek között volt a BTK oktatási dékánhelyettese, a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet igazgatója, a Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék vezetője, a BTK Habilitációs Bizottságának elnöke, az MTA-ELTE Magyar Nyelvtörténeti, majd Geolingvisztikai Kutatócsoportjának irányítója. Több egyetemi tankönyvet és tudományos monográfiát írt, illetve szerkesztett. Alapító tagja és vezetője volt az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolája magyar nyelvészeti programjának. Az akadémiai szférában említést érdemelnek a következő bizottságokban betöltött elnöki funkciói: Anyanyelvünk Európában Elnöki Bizottság, MTA Nyelvtudományi Bizottsága, MAB Nyelvtudományi Képzési Bizottság, Bolyai Kutatási Ösztöndíj I. Szakértői Kollégiuma. Jelenleg is elnöke a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak és tagja több hazai és nemzetközi tudományos szervezetnek. Kiemelkedő munkásságát kitüntetései is jelzik; a jelentősebbek: Akadémiai Díj, Pázmány Péter felsőoktatási díj, Pro Renovanda Cultura Hungariae, Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje, ELTE BTK Pro Facultate Philosophiae, Pais Dezső-díj, Lőrincze Lajos-díj.
http://eotvoskiado.hu//img/gallery/ujdonsagok/kissjeno_borito2.jpg

megosztás emailben
Share on Tumblr

Olvasói vélemény

Hozzászólok

spam védelem + spam védelem =

Hozzászólás:

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2020 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó