Főoldal

Kiadvány

KÁROLY KRISZTINA

Szövegkoherencia a fordításban

A fordítástudomány komplex kutatási tartomány, amely vizsgálati tárgyának, a fordításnak rendkívüli összetettségéből fakadóan számos rokon tudományterülettel működik együtt, hogy választ adjon a vizsgálódási körébe eső kérdésekre.
Ennek a könyvnek a középpontjában a fordítás mint a szövegalkotás egy sajátos formája áll, és azon belül a szövegalkotás egy kulcselemének, a szövegkoherenciának a célnyelvi megteremtése/újrateremtése a témája. Ezért a kötet a fordítástudomány és a szövegtan releváns érintkezési pontjait tárja fel, hogy a szöveg tudományának egyes elméleteire és módszereire támaszkodva választ keressen olyan alapvető kérdésekre, amelyeket- bár a fordításról való gondolkodásunk számos fontos aspektusát érintik- a vonatkozó hazai és nemzetközi kutatások eddig vagy teljes egészében megkerültek, vagy nem kellő mélységben és kiterjedésben vizsgáltak.
Ilyen alapkérdés többek között az, hogy egyáltalán elemezhető-e a szövegkoherencia célnyelvi (re)produkciója a fordításban, és amennyiben igen, hogyan? Alkalmasak-e az eredetileg angol nyelvű, eredeti (vagyis nem fordítás eredményeként keletkezett) és független (vagyis egymástól nem függő, mint a forrás- és a célnyelvi) szövegek elemzésére kidolgozott elméletek és módszerek a fordítás vizsgálatára? Hogyan "viselkedik" a szövegkoherenciában jelentős szerepet játszó kohéziós, retorikai és műfaji szerkezet a fordításban? Hogyan kapcsolódnak a szövegkoherencia egyes összetevői bizonyos, fordítási univerzáléknak tartott jelenségekhez?
A kötet több területen közöl új ismereteket: a szöveg tudományán belül a diskurzuselemzésben és a műfajkutatásban; a fordítástudományon belül pedig a sajtófordításban, a célnyelvi szövegre orientált fordításelemzésben, az univerzálé-, valamint a fordítói stratégiakutatásban. Ezért elsősorban- de nem kizárólag- a fordítástudomány művelőinek ajánljuk: azoknak, akik szeretnék jobban megismerni a fordítás (mint szöveg) lényeges vonásait; akik törekednek annak feltárására, hogy miként ragadható meg "objektív" módon egy olyan absztrakt, szubjektív/intuitív jelenség mint a koherencia; és akik látni kívánják milyen szövegszintű stratégiákkal dolgoznak a fordítók. E kérdések a szövegtudomány művelői számára is jelentőséggel bírnak. A könyv alapvetően elmélet- és kutatásorientált, de a vizsgálatok eredményei a sajtófordítás és a magyar−angol nyelvpár vonatkozásában a gyakorló fordítók, a fordítóképzésben érdekelt szakemberek és a nyelvtanulók, valamint tanáraik számára is hasznos információkkal szolgálnak.

A kötet tartalomjegyzéke itt tölthető le.

http://eotvoskiado.hu//img/gallery/ujdonsagok/karoly_borito2.jpg

megosztás emailben
Share on Tumblr

Olvasói vélemény

Hozzászólok

spam védelem + spam védelem =

Hozzászólás:

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2020 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó