Főoldal

Kiadvány

Szabolcs Éva – Garai Imre (szerk.)

Neveléstudományi kutatások közben – válogatás doktori hallgatók munkáiból –

A kötet az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatóinak munkáiból közöl válogatást. A kötetbe rendezés, megjelentetés lehetősége és a hallgatói kutatások menete nincs feltétlenül szinkronban.
A dolgozatok jobbára 2010–11-ben íródtak és a hallgatók (akkor) készülő disszertációihoz kapcsolódó előtanulmányokat, szakirodalmi elemzéseket, elméleti problémafelvetéseket mutatják be. Annak az útnak egy-egy állomását jelzik, amelyen a doktori iskolai hallgatók végighaladnak, kutatói kompetenciáik kiteljesednek, és majd a disszertáció megvédésével formálisan is a neveléstudományi kutatói közösség tagjává válnak- a szerzők közül azóta többen már végigmentek ezen az úton. A neveléstudományi kutatás hazai és nemzetközi normáinak, standardjainak elsajátítása mellett a kutatói kreativitás, problémaérzékenység, a kérdezni tudás képessége kell, hogy tükröződjék a tudományos publikációkban.
A válogatás csak részben fedi le a doktori iskolában folyó kutatások tematikus sokszínűségét, hiszen más publikációs lehetőséggel is élnek-élhetnek a leendő kutatók. Az itt közölt dolgozatok a témavezetők ajánlására kerültek a kötetbe, amelynek elrendezésében kirajzolódnak markáns kutatásitéma-csoportok: a felnőttképzés-felnőttnevelés témájához kapcsolódó írások és a pedagógiai innovációk kérdéseit tárgyaló dolgozatok képeznek egy-egy ilyen sűrűsödési pontot. Mind a pedagógusképzés kutatásához, mind a történeti pedagógiai kutatásokhoz kapcsolható dolgozatok csak jelzik az adott területeken a doktori iskolában folyó kutatások széles horizontját.

Ingyenesen olvasható és letölthető az ELTE Reader online könyvtárból.

http://eotvoskiado.hu//img/gallery/ujdonsagok/szabolcs_borito.jpg

megosztás emailben
Share on Tumblr

Olvasói vélemény

Hozzászólok

spam védelem + spam védelem =

Hozzászólás:

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2020 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó