Főoldal

A kéziratok leadásáról


Szempontok a kézirat elkészítéséhez és javításához

(szerzőknek és szöveggondozóknak)

 

A kéziratot kérjük DOC vagy RTF kiterjesztésű fájlban (bármilyen adathordozón vagy e-mailen) benyújtani. Amennyiben a speciális karakterek vagy a szövegbe illesztett ábrák ezt indokolják, kérjük, PDF-ben is juttassa el hozzánk a kéziratot. Ügyeljenek, hogy a fájlok vírusmentesek legyenek.

 

Néhány hasznos információ

Főszöveg

Nagyjából egyforma oldalak: 1 oldalon kb. 30 sor, 12 pt-os betű (Times New Roman), 1.5-es sortávolság, mindkét oldalon 3 cm-es margó.

 

Apró betűs szöveg

Ugyanolyan, mint a főszöveg, de a nyomtatott kéziraton a margón húzott függőleges vonallal és a "petit" felirattal jelölhető.

 

Tartalom, címek

Teljes tartalomjegyzék, amely kivétel nélkül valamennyi címet tartalmazza, amelyek a szövegen belül vannak. Címek hierarchiáját a legszerencsésebb számozással jelölni- abban az esetben is, ha a végleges kéziratban nem lesz szükség a tartalomjegyzék számozására.

 

Kiemelések
Célszerű csak kurzív (dőlt, italic) és félkövér (bold) kiemelést használni. Ritkítás, aláhúzás és egyéb más variáció szerepeltetése a szövegben nem javasolt.

 

A lábjegyzeteket a footnote/lábjegyzet paranccsal előállítva, arab számokkal sorszámozva kérjük.


Táblázatok

A táblázatokat a lehető legegyszerűbb, a szerkezetet feltüntető formában (egyszerű Word táblázat) célszerű elkészíteni. Amennyiben más programból importált táblázat vagy grafikon vagy függvény szerepel a szövegben, ezt kérjük külön, a kísérőlevélben megírni, illetve külön is csatolni.

 

Felsorolások, számozások

Az adott kéziraton belül lehetőleg egységes formában legyenek. Ha egy fejezeten belül a címek jelölésére pl. a számozás kerül alkalmazásra, akkor- amennyiben a tartalom nem teszi szükségessé a változtatást- a további fejezetekben is ez a megoldás maradjon.

 

Idegen betűk, szimbólumok, jelek, rövidítések, betűszavak

A Word for Windows tálcán kínált automatizmusainak (pöttyözött, sorszámozott, francia bajuszos bekezdések, görög betűk, copyright stb.) használatakor a tördelőprogramba konvertálás után az automatizmus vagy zavaró karakterként jelenik meg vagy eltűnik. A szövegszerkesztő lehetőségeit a kéziratban csak oly mértékben javasolt használni, hogy az a további feldolgozást ne zavarja.

A szakszavak írása egységes legyen.

Lehetőség szerint kerüljük a rövidítéseket, betűszavakat. Amennyiben mégis ilyen kerül a műbe, az első előforduláskor a szó mellett közvetlenül zárójelben magyarázzuk meg, vagy közöljük egy mellékelt rövidítésjegyzékben.

 

Oldalszámozás

Az oldalszám (1-től folyamatosan) a kéziraton lehetőleg alul szerepeljen.

Hivatkozási rendszer

Előzetes megjegyzés: Az ELTE Eötvös Kiadó az egyetem valamennyi karának készít könyveket, így számos tudományterület (a természettudományoktól és informatikától kezdve a pedagógián, pszichológián át a jogtudományig vagy a legváltozatosabb társadalom- és bölcsésztudományokig) és nyelv (pl. angol, francia, portugál, orosz, szerb stb.) határozza meg, hogy az adott kiadvány milyen hivatkozási rendszer szerint készüljön el. A hivatkozási rendszer logikájának megbeszélésére az adott könyv szerzőjével, illetve szerkesztőjével történő előzetes konzultáció során kerül sor. A továbbiakban csak egy nagyon általános, a legtöbb esetben segítségként hívható, leegyszerűsített hivatkozási rendszert adunk közzé- mely az egyes tudományterületek eltéréseire, speciális igényeire nem tér ki-, mely sok esetben segítséget jelenthet a kézirat kiadónk felé történő előkészítése során.

 

A szövegen belül:

·      (a szerző vezetékneve(i) kiskapitálissal + szóköz + évszám) = (HAEBERLIN 1993) vagy (HAEBERLIN 1993a)

·      (HAEBERLIN 1993: 13–17)

·      Szerzőtársak esetén gondolatjel: (HAEBERLIN – FELLENDORF1993).

·      Amennyiben egy zárójelen belül több hivatkozás szerepel, kérjük, pontosvesszővel válassza el őket: (HAEBERLIN 1993: 13–17; FELLENDORF 1993, 1994)

·       Megjegyzések:
(1) Szerzőtársak esetében kerüljük a következők használatát: '&', 'and', 'és'
(2) A szövegen belül a (mű)címeket minden esetben írjuk kurzívval, a hozzá kapcsolódó toldalékot már nem, a (címhez tapadó) zárójelet csak abban az esetben, ha szimmetrikus (mindkét zárójel "tapad" a kurzivált címhez).
Példa: "A Széchenyi által 1827-ben alapított Casino a társas érintkezés új formáinak kialakítására törekedett, 1830-ban írt Hitel című munkájában pedig az ország gazdasági és szellemi fejlődésének programját fogalmazza meg. (…) A Hitelről hamar megindult az általános párbeszéd. (…) Az 1822-ben megjelenő évkönyvként megjelenő Aurórát további szépirodalmi lapok követik (Regélő Pesti Divatlap, Honderű, Életképek)."

·       Ha a hivatkozás a folyó szöveg mondatrész értékű része, a vezetéknév ne legyen kiskapitális, szerzőtársak esetében pedig a '&', 'and', 'és' használata megengedett, szükség esetén az évszámot a név után, zárójelben közöljük. Példa: "… ahogy Haeberlin és Fellendorf (1993) már megállípította…"

 

Irodalomjegyzék

 

Az irodalomjegyzéket a következőképpen javasoljuk egységesíteni:

[szerző/szerkesztő neve] [(kiadás éve)]: [cím]. [kiadó], [helység]. [oldal–oldal].

 

Néhány példa:

 

Megjegyzések:

(1)  A nevek esetében mindig a vezetéknév kerül előre (kiskapitális), majd a keresztnév/keresztnevek kezdőbetűje következik- ha nem magyar névről van szó, kérjük, vesszővel válassza el.

(2)  Szerzőtársak esetében kerüljük következők használatát: '&', 'and', 'és'

(3)  Kérjük, a 'Hrsg.', 'ed.', 'eds', 'dir.' rövidítéseket hagyják az eredeti nyelven.

(4)  A címek esetén mellőzzük a '' vagy "" vagy »« vagy \"\" (stb.) jelek használatát, a kiemelésre használjunk kurzívot.

(5)  Egy-egy bibliográfiai tételnél minden esetben a legmagasabb rendű címet emeljük ki kurzívval (pl.: folyóirat esetében ez a folyóirat címe, tanulmánygyűjtemény esetében a tanulmánygyűjtemény címe).

 

 

Instrukciók a kézirat leírójának

A file-ok elkészítéséhez a Word for Windows program ajánlott. A szöveget kérjük RTF vagy DOC kiterjesztésű file-okban menteni. A beíráskor nem javasolt a Word automatizmusait használni (pl. automatikus számozás), ezek a tördelőprogramba konvertáláskor egyszerűen eltűnnek, vagy egyéb más gondot okozhatnak.

Leíráskor

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2017 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó