Főoldal

A kiadói munkafolyamatról


KIADÓI MUNKAFOLYAMATOK

 

Szakembereink munkájának köszönhetően az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában megjelenő könyvek kimagasló szakmai színvonalat és minőséget képviselnek.

 

A kiadói munkálatok nyomdai kivitelezés nélkül számítva átlagosan 8 hetet vesznek igénybe könyvenként. A nyomdai kivitelezés átfutási ideje 2-4  hét, függően a kötet terjedelmétől, példányszámától és egyéb műszaki paramétereitől (pl. keménytábla).  

A kiadói munka hossza nagymértékben függ a kézirat előkészítettségi fokától, bonyolultságától és terjedelmétől. (A kézirat elkészítéséhez segítséget nyújtó útmutatónk itt olvasható.)

 

A kiadói munka az alábbi munkafázisokból áll:

 

Kiadói "előellenőrzés", konzultáció

A kézirat "nulladik" átnézése során a kiadó szerkesztője, illetve műszaki vezetője és a kiadvány szerzője/szerzői vagy szerkesztője/szerkesztői egyeztetik a leendő könyv belső logikáját mind a tipográfiára, mind a szöveg felépítettségére vonatkozóan.

 

Első korrektúra (tartalmi)

A befogadott kézirat (word-dokumentum, szükség esetén az ezt kiegészítő pdf) szöveggondozásra kerül, melynek során szakképzett korrektorunk nyelvi, nyelvhelyességi szempontból, a word korrektúrajelek használatával javítja az anyagot, illetve kiemeli a kézirat azon részeit, melyek pontosításra/kiegészítésre szorulnak.

 

Első szerzői átnézés

Korrektúra után a kézirat visszakerül a szerzőhöz/szerkesztőhöz, akinek feladata a korrektúrajelek elfogadása, szükség esetén az anyag pontosítása, kiegészítése, véglegesítése.

 

Első kiadói ellenőrzés

A kiadóba visszaérkező kéziratot szerkesztőségünk ellenőrzi, így tördelésre már végleges, egységes, a kiadói elvárásoknak minden szempontból megfelelő anyag kerül.

 

ISBN/ISSN

Az Országos Széchenyi Könyvtártól (OSZK) a kiadó megkéri a kötet ISBN azonosítóját, sorozatok esetén ISSN azonosítóját. Kiadónk gondoskodik a 6 db kötelespéldány OSZK részére történő beszállításáról, elektronikus kiadványok esetén azok feltöltéséről.

 

Borítótervezés

A könyvek borítótervét a kiadó grafikusa készíti, szoros együttműködésben a szerzővel/szerkesztővel. A kiadói munkák indulásakor felkérjük a szerzőt a fülszöveg elkészítésére.

 

Műszaki szerkesztés

A kiadó elkészíti a kötet tipográfiai tervét (méret, betűtípus, tükör, címnegyed stb.).

 

Első tördelés

A megadott technikai paraméterek alapján tördelőnk elkészíti az első tördelt változatot.

 

Első műszaki ellenőrzés

A műszaki ellenőrzés során meggyőződünk róla, hogy az elkészült belívek tipográfiája és szerkezete az elvárásoknak megfelelő- amennyiben szükséges, javítjuk/igazítjuk a könyvet.

 

Második korrektúra (formai)

A második korrektúrakör során korrektorunk egy adott szempontrendszer alapján formailag ellenőrzi a tördelt változatot.

 

Második kiadói ellenőrzés

Szerkesztőnk ellenőrzi az elvégzett javításokat, szükség esetén további javításokat végez.

 

Második tördelés

A második korrektúrakör eredményeként előálló javító file alapján tördelőnk módosítja az anyagot.

 

Második műszaki ellenőrzés

Műszaki vezetőnk ellenőrzi, hogy valamennyi javítás átvezetésre került, az anyag hibátlan.

 

Kiadói imprimálás

A felelős szerkesztő ellenőrzi a kinyomtatott anyagot és a borítót.

 

Szerzői imprimálás

A szerző a kiadóban a kinyomtatott oldalakat ellenőrzi, szignálásával jelzi, hogy a könyv nyomdába adható.

 

Nyomdai kivitelezés

Kiadónk évek óta megbízható, kipróbált offszet és digitális nyomdákkal dolgozik. A könyvekről minden esetben szemleívet kapunk, melynek jóváhagyása után a nyomda elkészíti a megrendelést.

 

Szállítás                                   

Kiadói minőségellenőrzés után, a megrendelővel előre egyeztetett időpontban a megadott címre leszállítjuk az elkészült könyveket. Kisebb mennyiség esetén a könyv a kiadóban vehető át.

 

 

 

 

 

 

 

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2020 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó