Főoldal

Az egyetemi könyvkiadási eljárásrendről


Tájékoztató az ELTE könyvkiadási eljárásrendjéről

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Keretszerződést kötött az ELTE Eötvös Kiadóval "Könyvkiadási szolgáltatások megrendelése" tárgyában.

A Keretszerződés az ELTE kiadványai kapcsán az azokhoz köthető szellemi tevékenység végzédében megnyilvánuló alábbi könyvkiadási szolgáltatásokat tartalmazza:

- kiadói szerkesztés,

- korrektúra (két forduló),

- műszaki szerkesztés,

- képszerkesztés, képfeldolgozás,

- ábraszerkesztés, térképszerkesztés

- táblázatok, diagramok szerkesztése,

- borítótervezés,

- tördelés,

- név- és tárgymutató készítése,

- szemleív-ellenőrzés,

- elektronikus adathordozó/e-könyv előállítás és ellenőrzés (belső navigáció beépítése),

- az érintett kötet nyomdai kivitelezésének felügyelete, a nyomdai feladatokat ellátó Szolgáltatóval való együttműködés, a részére iránymutatás a Megrendelő (ELTE) képviseletében.


A kötetek nyomdai kivitelezésére a Pátria Nyomda Zrt. jogosult az ELTÉ-vel megkötött keretszerződés alapján, amelyről bővebb információt az ELTE Kancellária Közbeszerzési Főosztályának munkatársai tudnak nyújtani.

A kiadói szolgáltatások utolsó pontja az adott kötet nyomdai kivitelezésére vonatkozó szerződés teljesítésében tud segítséget nyújtani. A kiadó igény esetén vállalja, hogy a szerződés műszaki paramétereinek és határidejének ismeretében felügyeli a nyomdai kivitelezés folyamatát, ennek keretében megküldi a nyomdakész állományt, ellenőrzi és jóváhagyja a szemleívet.


A fenti eljárásrend azon kiadványok megjelentetésére vonatkozik, amelynek finanszírozója az intézmény, beleértve az ELTE égisze alatt elnyert pályázatokat is (TÁMOP, OTKA, NKA stb.).


A konkrét, adott kiadványra vonatkozó kiadói szolgáltatások elvégzésére a Kiadótól ajánlatot kell kérni, amelyet a kiadói igénybejelentő lap kitöltésével lehet kezdeményezni az ELTE Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóság Központi Beszerzési Osztályának munkatársán keresztül (Németh Andrea, telefonos eléhetőség: 06-1/411-6500-4418-as mellék, e-mail: nemeth.andrea@kancellaria.elte.hu).

Az ELTE Eötvös Kiadó elérhetőségei: info@eotvoskiado.hu , sandor.julia@eotvoskiado.hu .

Az igénybejelető lap mellé a végleges, lezárt kéziratot is csatolni szükséges.


Az eljárás megindítása előtt szükségszerű az adott kiadvány műszaki paramétereit ismerni és lezárni. Vonatkozik ez a terjedelemre, az illusztrációk számára és méretére, a belív és borító paramétereire stb. Az igénybejelentő lapnak ezeket már számszerűen kell tartalmaznia, annak melléklete a lezárt kézirat, amelyek alapján a Kiadó az ajánlatot el tudja készíteni.


Pályázatok esetében különösen fontos az eljárás lefolytatásának várható idejét is figyelembe venni, ugyanis a Kiadó az Egyedi Megrendelés aláírása után kezdheti meg munkáját. A kiadói szolgáltatások megrendelésére vonatkozó eljárás időtartama kb. 5 munkanap. Amennyiben a kötet papírhordozón is megjelenik, úgy számolni kell a nyomdai kivitelezésre vonatkozó eljárás (árajánlatkérés, megrendelés)  átfutási idejével is. Ezt érdemes a tördelt állomány előálltakor elindítani, így a végleges nyomdakész állomány leadása várhatóan egybeesik a nyomdai egyedi megrendelés aláírásával (ennek átfutási idejéről szintén az ELTE Kancellária Közbeszerzési Főosztályának munkatársai tudnak bővebb információt nyújtani).


A csak elektronikus formában megjelenő kötetek esetében a Kiadó jogosult a teljes kiadói gondozásra, nincs szükség egyéb eljárás lefolytatására. Igény esetén az e-könyv közzétételét a Kiadó biztosítani tudja a saját fejlesztésú digitális könyvtárában (www.eltereader.hu). Az itt elérhető kiadványok bárki számára díjmentesen hozzáférhetőek.


Reméljük, hogy ezen tájékoztatás segítségére volt a könyvkiadási eljárás folyamatában.

A szerződéskötést követő kiadói munkáról további tájékoztatást itt olvashat.


További információkért forduljon bizalommal munkatársunkhoz az alábbi elérhetőségeken:

+36-1/372-2683 (vagy 1983-as mellék),

+36-1/372-2682 (vagy 1982-es mellék),

sandor.julia@eotvoskiado.hu

szerkesztoseg@eotvoskiado.hu

info@eotvoskiado.hu


2017. október

Eotvos-pontok.hu webáruházunk és könyvesboltjaink
ELTE Reader
ELTE Eötvös kiadó grafikai stúdió
Szerzőinkek
Vendégkönyv

© 2019 ELTE Eötvös Kiadó - Egyetemi tankönyv- és jegyzetkiadó