fbpx

A kiadói munkafolyamatok

Főoldal » A kiadói munkafolyamatok

Szakembereink munkájának köszönhetően az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában megjelenő könyvek kimagasló szakmai színvonalat és minőséget képviselnek.

A kiadói munkálatok – nyomdai kivitelezés nélkül számítva – minimum 12 hetet vesznek igénybe kiadványonként. A nyomdai kivitelezés átfutási ideje 10–17 nap, függően a kötet terje­ delmétől, példányszámától és egyéb műszaki paramétereitől (pl. kemény vs. puha kötés).

A kiadói munka hossza nagymértékben függ a kézirat előkészítettségi fokától, bonyolultságától és terjedelmétől.

A kiadói munka az alábbi munkafázisokból áll:

Előszűrés, a kézirat ellenőrzése

A kézirat beérkeztekor megtörténik annak „nulladik” átnézése, előszűrése. Amennyiben a kézirat nem teljesíti az alapvető formai elvárásokat és/vagy a szöveggondozás minimálfeltételeit, esetleg nem felel meg az adott tudományterülettől elvárható szakmai alapelveknek, vagy egyéb okból nem befogadható, a kiadó a szerző/szerkesztő felé jelzi az anomáliá(ka)t, és rövid indoklással visszaküldheti a kéziratot, kérheti esetleg a képi állomány újraküldését/formátummódosítását is.

Projektindító megbeszélés

Amennyiben a kézirat minőségét tekintve befogadható, úgy az előzetes ellenőrzés után projekt­ indító megbeszélésre kerül sor. Ennek során (a kiadó részéről) a projektvezető, a kiadói szer­ kesztő, illetve a grafikus/műszaki vezető és (szerzői részről) a kiadvány szerzője/szerzői vagy szerkesztője/szerkesztői egyeztetik a készülő könyv belső logikáját, a szerzői elképzeléseket, elvárásokat – mind a tipográfiára, mind a szöveg felépítettségére vonatkozóan.

A befogadott kézirat (Word­dokumentum, szükség esetén az ezt kiegészítő PDF) szöveggondo­ zásra kerül, melynek során szakképzett korrektorunk nyelvi, helyesírási, nyelvhelyességi szem­ pontból, a Word korrektúrajeleinek használatával javítja az anyagot, illetve kiemeli a kézirat azon részeit, amelyek pontosításra/kiegészítésre szorulnak.

Amennyiben indokoltnak tűnik, a korrektor/szerkesztő nyelvi­stilisztikai javaslatokat is tehet, a szerző/szerkesztő belátására bízva azok mérlegelését, elfogadását/elvetését.

Indokolt esetben további strukturális változtatásokat, módosításokat, kiegészítéseket is tartal­ mazhat a korrektúra, szintén a szerzőhöz/szerkesztőhöz intézett javaslat/kérdés formájában.

Korrektúra után a kézirat visszakerül a szerzőhöz/szerkesztőhöz, akinek a feladata: a korrektúra­ jelek elfogadása; a megjegyzések törlése, az elfogadott módosítások átvezetése; szükség esetén az anyag pontosítása, kiegészítése, véglegesítése. A szerző/szerkesztő minden további formázást, javítást, kiegészítést kötelezően a Word ’változások követése’ funkciója aktív használata mellett tehet meg.

A kiadóba visszaérkező kéziratot szerkesztőségünk ellenőrzi, így tördelésre már végleges, egysé­ ges, a kiadói elvárásoknak minden szempontból megfelelő anyag kerül.

Az Országos Széchenyi Könyvtártól (OSZK) a kiadó megkéri a kötet ISBN­azonosítóját, soroza­ tok esetén ISSN­azonosítóját. Kiadónk gondoskodik a 6 db kötelespéldány OSZK részére történő beszállításáról, elektronikus kiadványok esetén azok feltöltéséről.

A könyvek borítótervét a kiadó grafikusa készíti, szoros együttműködésben a szerzővel/szer­ kesztővel. A kiadói munkák indulásakor felkérjük a szerzőt a fülszöveg elkészítésére. Mindennek a részleteit a legcélszerűbb a projektindító megbeszélés alkalmával megbeszélni.

A kiadó elkészíti a kötet tipográfiai tervét (méret, betűtípus, tükör, címnegyed stb.).

Első tördelés

A megadott technikai paraméterek alapján tördelőnk elkészíti az első tördelt változatot.

Első műszaki ellenőrzés

A műszaki ellenőrzés során meggyőződünk róla, hogy az elkészült belívek tipográfiája és szerkezete az elvárásoknak megfelelő – amennyiben szükséges, javítjuk/igazítjuk a könyvet.

A második korrektúrakör során korrektorunk egy adott szempontrendszer alapján formailag ellenőrzi a tördelt változatot.

Második kiadói ellenőrzés

Szerkesztőnk ellenőrzi az elvégzett javításokat, szükség esetén további javításokat végez.

Második tördelés

A második korrektúrakör eredményeként előálló PDF-­fájl alapján tördelőnk módosítja az anyagot.

Második műszaki ellenőrzés

Műszaki vezetőnk ellenőrzi, hogy valamennyi javítás átvezetésre került­e.

Kiadói imprimálás

A felelős szerkesztő ellenőrzi a végleges elektronikus anyagot és a borítót.

Szerzői imprimálás

A szerző ellenőrzi a végleges elektronikus anyagot és a borítót, levélben megerősített jóvá­ hagyásával (szignatúrájával) jelzi, hogy a könyv nyomdába adható

Kiadónk évek óta megbízható, kipróbált ofszet és digitális nyomdákkal dolgozik. A könyvekről minden esetben szemleívet kapunk, amelynek jóváhagyása után a nyomda elkészíti a megrendelést.

Szállítás

Kiadói minőségellenőrzés után, a megrendelővel előre egyeztetett időpontban a megadott címre leszállítjuk az elkészült könyveket. Kisebb mennyiség esetén a könyv a kiadóban vehető át.